Osmanlı Arşivleri İhtisas Semineri

5 Ocak 2018 Cuma

Osmanlı Arşivleri ihtisas seminerlerine davetlisiniz…

Osmanlı Çalışmaları: Dil ve Kaynaklar ana başlığı altında Osmanlıca Seminerlerinden sonra ikinci kademe olarak tasarlanan Osmanlıca İhtisas Seminerleri, sene içerisinde paket programlar halinde ve bir birini takip edecek şekilde Yazma Eserler, Numismatik, Tenkitli Metin Neşri, Osmanlı Arşivleri, Diplomatika, Arşiv, Osmanlı Epigrafisi: Kitabeler-Mezar Taşları, Hüsn-i Hat, Metin Tahlili gibi alanlarda oluşturulmaktadır.

Dört haftalık bir program şeklinde planlanan ve 2017-2018 döneminin dördüncü ihtisas semineri olan Osmanlı Arşivleri ihtisas seminerinde, genel olarak tarih ve özel olarak Türkiye ve Osmanlı çalışmalarının çok önemli bir kaynağı olan Osmanlı arşivlerini gündeme almak istiyoruz. Özellikle klasik dönem ağırlıklı olmak üzere Osmanlı arşiv kaynaklarının ele alınacağı bu seminerde Mühimme, Tahrir, Ahkâm, Nâme-i Hümâyûn, Düvel-i Ecnebiye, Surre, Kilise, Cizye, Sicill-i Ahval ve Temettuat defterleri, Şer'iyye Sicilleri gibi seriler ile muhtelif belge koleksiyonları üzerinde durulacaktır.

Ahmet Zeki İzgöer* nezaretinde 5, 12, 19, 26 Ocak 2018 Cuma günleri saat 16.00-18.00’de düzenlenecek olan ihtisas semineri, ilgili herkesin katılımına açıktır.

Katılımcılardan beklenilenler:

·         Temel Osmanlıca bilgisi

·         Toplantılara düzenli katılım

Bu çerçevede Osmanlı Arşivleri seminerine katılmak isteyenler 22-31 Aralık 2018 tarihleri arasında online olarak başvurularını yapabilirler.

Başvuru süresi dolmuştur...

Not: Seminer ile ilgili salon, gün, saat vb. detaylar başvuruda bulunanlara 2 Ocak 2018 tarihinde e-mail ile ayrıca bildirilecektir.

* Yrd. Doç. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi. 

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.