"Medeniyet ve Klasik" Kitabı Yayınlandı

2 Şubat 2008 Cumartesi

İÇİNDEKİLER    

 

 

Klasiği Yeniden Düşünmek

Why the Classics Today? Lessons from Gadamer

Fred DALLMAYR      3

 

Medeniyetler Arası Etkileşim ve Klasikler

Ahmet DAVUTOĞLU            15

 

Normatifliğin ve Tarihselliğin Diyalektiği

Burhanettin TATAR     35

 

Bir Klasik, Nasıl Klasik Olur?

Klasiklerin Anlam ve İşlevi Üzerine

İbrahim KALIN           47

 

 

Medeniyet ve Klasik

Spengler ve Tanpınar’da

İnsan ve Zaman Tasavvuru

Fatih BAYRAM          57

 

Sezai Karakoç’un Medeniyet Tasarımında

Klasik Vurgusu

Ahmet ALBAYRAK   67

 

Klasik Metinlerin Yeniden İnşası:

Tasavvufî Metinlerin Postmodern Romanda

İnşası Örneği

Sezai COŞKUN          91

 

Hegel Reading Rumi:

The Limitations of a System

Klas GRINELL           103

 

Neden Klasiklerimiz Yok?

D. Mehmet DOĞAN   119

 

Bulgarian Translations of Omar Khayam

Yordanka BIBINA      145

 

Şark-İslâm Klasikleri Tercümeleri Hakkında

Bazı Gözlemler -Osmanlı Sahası- 

Abdurrahman ACAR   169

 

Şark Klasiklerinden Attar’ın Pendnâme’sinin

Türk Halk İnanışlarına Etkisi

Alim YILDIZ   177

 

Din ve Felsefede Klasik Yorumlar

Klasikler Nasıl ve Niçin Okunmalı?

Ali DURUSOY           189

 

Some Classics of Islamic Philosophy and

Their Reception in the Western World

Jules JANSSENS        197

 

At the Mercy of the Translator:

Reading Plato’s Dialogues in Translation

Geoff S. BOWE          215

 

İbn Rüşd’ün Eflatun’un Devlet’ini Okuyuş Tarzı

Fatih TOKTAŞ           225

 

Klasik Bir Eser Okuyucusu ve Şârih Olarak

İbn Rüşd

Atilla ARKAN 239

 

Bir Din Felsefesi Modern-Klasiği: John Hick’in

An Interpretation of Religion Adlı Eseri

Rıfat ATAY     249

 

Thomas Aquinas’ın Summa Theologiae’sı:

Bir Ders Kitabı

Rahim ACAR    259

 

Religion of the Hebrews in Eusebius:

A Comparison Between Church History

and Preparation for the Gospel

Betül AVCI     267

 

 

Tarih ve Klasik

İlk Türk Klasiği Olarak Göktürk Yazıtları

Serkan ŞEN    281

 

Tarih Usulüne Dair Kadim Bir Risale:

Kâfiyeci’nin el-Muhtasar fî İlmi’t-Târîh’i

Kasım ŞULUL 287

 

Osmanlı Tarihyazımında “Klasik Dönem”

Oktay ÖZEL   319

 

Klasik İktisat Düşüncesi ve Osmanlılar

Coşkun ÇAKIR          339

 

“Ancients, Moderns, Ottomans, Romans, Turks,

Greeks and Hellenes”:

The Classical Canon and

Communal Identity in Turn of the 18th Century

Ottoman Empire 

Karen Alexandra LEAL           353

 

Bir Klasiğin Yorumlanarak Aktarımı:

İbn Haldun’un Mukaddime’sinin Osmanlı Dönemi

Türkçe Tercümesi

Yavuz YILDIRIM       383

 

Batı Düşünce-Bilimi ve Klasik

Uluslararası Hukukun Babası

ve Bir Klasik Olarak Grotius

Berdal ARAL  399

 

Canonization of Marx, Weber and Durkheim

as a Social and Historical Process

Cenk SARAÇOĞLU  417

 

Classical Liberal Reflections on the Contemporary

Issues of Religion and Politics

Mehmet Fevzi BİLGİN            431

 

The Western Ideal of the Classical

and the Paradox of a World Civilization in our Time

Leo J. MAHONEY     451

 

Klasikleşmiş Bir Akım Olarak

Yeniçağ Biliminin Tabiat Anlayışı

Fazıl Önder SÖNMEZ            461

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.