KAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Michael Mann'in İktidar Teorisi Üzerine

Nurullah Ardıç, Kutbettin Kılıç

Tarihsel Sosyolojinin öncü isimlerinden Michael Mann'in 1986 yılında yayınladığı The Sources of Social Power adlı iki ciltlik önemli eserinin ilk bölümünde ortaya konan ve tüm eser boyunca açımlanan teorik çerçeve değerlendiriliyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8.08.2005 00:00

İran Jeopolitiği

Hakkı Uygur

KAM'ın Nisan ayındaki "Kitap-Makale Sunumları"nın konuğu, İzzetullah İzzetî'nin "İran ve Bölge Jeopolitiği" adlı kitabını Türkçeye tercüme eden Hakkı Uygur olacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.04.2005 00:00

Agos Gazetesi Örneğinde Ermeni Kimliğinin Yeniden İnşası

Şule Gökçenay

KAM'ın Kitap-Makale Sunumlarında Şule Gökçenay'ın kaleme aldığı "Agos Gazetesi Örneğinde Ermeni Kimliğinin Yeniden İnşası" başlıklı makale tartışılacak.

VEFA SALONU
26.11.2004 00:00

Avrasyacılık Düşüncesi

Sevinç Alkan Özcan, Muhammed Ağcan

KAM'ın Kitap-Makale Sunumlarında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora çalışmalarına devam eden Sevinç Alkan Özcan ve Muhammed Ağcan, Avrasyacılık üzerine yazdıkları makalelerini paylaşacaklardır. Sevinç Alkan Özcan "Rus Düşüncesinde Ortodoksluk: Avrasyacılık Düşüncesinin Ortodoksluk Yorumu" ve Muhammed Ağcan "Bir Varoluş Alanı Olarak Avrasya: Klasik Avrasyacılıkta Kimlik ve Jeopolitik Düşünce" başlıklı birer konuşma yapacaklardır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
17.09.2004 00:00

Türk-Gürcü İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını

Nebi Gümüş

USAM toplantılarının Temmuz ayı konuğu Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Yard. Doç. Nebi Gümüş ile "Türk-Gürcü İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını" üzerine yazdığı makalesini konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.07.2004 00:00

Güvenlik ve Demokrasi/Demokratikleşme: AB'nin Doğu Avrupa ve Akdeniz Ülkelerine Yönelik Politikalarının Karşılaştırılması

Ali Resul Usul

USAM "Kitap-Makale Sunumları"nda Ali Resul Usul, "Güvenlik ve Demokrasi/Demokratikleşme: AB'nin Doğu Avrupa ve Akdeniz Ülkelerine Yönelik Politikalarının Karşılaştırılması" başlıklı makalesini sunacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.04.2004 00:00

11 Eylül ve Batı Algısı

Suna Gülfer Ihlamur

USAM "Kitap-Makale Sunumları"nda Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi olan Suna Gülfer Ihlamur "11 Eylül ve Batı Algısı" başlıklı makalesini bizimle paylaşacak.

VEFA SALONU
19.02.2004 00:00

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı: Yanlış Giden Neydi?

Berdal Aral

USAM "Kitap-Makale Sunumları"nda Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Berdal Aral "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı: Yanlış Giden Neydi?" başlıklı makalesini sunacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.06.2003 00:00

Küreselleşme ve Feminizmin Kitleselleşmesi

Nazife Şişman

USAM Kitap-Makale Sunumları'nda Nazife Şişman "Küreselleşme ve Feminizmin Kitleselleşmesi" konulu bir sunum gerçekleştirecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.02.2003 00:00

Yabancı Bankalar

Lokman Gündüz

USAM Kitap-Makale Sunumlarında Lokman Gündüz "Yabancı Bankalar" başlıklı bir sunum yapacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
17.01.2003 19:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.