KAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Endüstri İlişkilerinde Paradigma Değişimi ve Yeni Yönelişler

Mustafa Aykaç

26 Kasım 2011 Cumartesi 13:00 Salon: ZEYREK SALONU

KAM “İktisat Konuşmaları”nın beşincisinde Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç, “Endüstri İlişkilerinde Paradigma Değişimi ve Yeni Yönelişler ” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecektir. Toplantı 26 Kasım Cumartesi günü Zeyrek salonunda yapılacaktır.

Mustafa Aykaç, 1980’de Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Bölümü’nden mezun oldu ve 1981’de Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1987’de aynı üniversitenin (Uludağ Üniversitesi) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı ve Marmara Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde öğretim görevlisi oldu. 1993’te doçent, 2000 yılında profesör unvanını aldı. Marmara Üniversitesi bünyesinde bölüm başkanlığı, enstitü müdür yardımcılığı ve araştırma merkezi müdürlüğü gibi idari görevlerde bulundu. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok bilimsel toplantıya katıldı ve projeler yürüttü. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok dergide makale ve bildirileri yayınlandı; ayrıca kitap editörlüğü ve çeviriler yaparak raporlar hazırladı. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde öğretim üyeliğini sürdürmekte iken 2008’de Kırklareli Üniversitesi Rektörü oldu.

 

***

 

Mustafa Aykaç: “Endüstri ilişkilerindeki yeni yönelişler, daha serbest ve esnek emek piyasasına doğru kayıyor”

Bilim ve Sanat Vakfı Küresel Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği “İktisat Konuşmaları”nın konuğu Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç oldu. Aykaç “Endüstri İlişkilerinde Paradigma Değişimi ve Yeni Yönelişler” başlıklı sunumunda endüstri ilişkilerinin gelişen içeriği, küreselleşen dünyada ortaya çıkan benzerlikler ve farklılıklar, bu dönüşümü inceleyen temel düşünceler gibi alan içinde oldukça önemli tartışmalara değindi. Endüstri ilişkileri sistemini etkileyen dış çevre faktörlerindeki dönüşümün önemini vurgulayan Aykaç, emek piyasası, kurumsal kuvvetler ve güç dengelerinin bu değişimin unsurları olduğunu ifade etti.

Yeni gelişen endüstri ilişkilerinde interdisiplinerlikle birlikte istihdam ilişkilerindeki insan kaynakları yönetimi anlayışının da değişim geçirdiğini ifade eden Aykaç, küreselleşme ile birlikte bir dönüşümün başladığını iddia eden tezler ile böyle bir dönüşümün olmadığını iddia eden tezleri ayrı ayrı analiz etti. Bu çerçevede, Aykaç’a göre, endüstri ilişkilerinin ana karakteristiğindeki değişmeler üç grupta toplanabilir: dominant üretim türü, endüstri ilişkilerinin dominant özelliği ve sözleşmelerin niteliğindeki değişimler.

Bu değişimleri sanayileşmenin başlangıcı, sanayileşme dönemi ve sanayi ötesi dönem olarak ele alan Aykaç, bu gruplardaki değişimin işçi sendikalarının gücü, sendikalaşma oranı, sınıf bilinci, çalışan türü, çalışma biçimi, temel ürünler gibi kavramları çeşitli düzeylerde etkilediğini söyledi. Genel olarak bu değişen kavramlar, hem küresel hem de yerel anlamda kurumların rollerinde, bireylerin artan öneminde ve endüstri ilişkilerinin yeniden yapılanmasında önemli değişimler meydana getirmekte.

Soru-cevap bölümünde ise bu yaşanan değişimin yeni yöneliş biçimleri, iktisat düşüncesi perspektifinde değerlendirildi.  

 

 

Bilim ve Sanat Vakfı (Foundation for Sciences and Arts)

Küresel Araştırmalar Merkezi (Centre for Global Studies)

Adres:Vefa Cad., No: 41, 34134, Vefa/İstanbul
Tel: +90 212 528 22 22 / 801-802
Faks: +90 212 513 32 20
E-Posta: kam@bisav.org.tr

 

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.