MAM OKUMA GRUPLARI

Rasyonel Teoloji Okuma Grubu

Abuzer Dişkaya

19 Ekim 2018 Cuma Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

Duyular ile algılanan görünüşler alemi değişim esasına tabi olduğundan filozoflar görünüş-gerçeklik ayrımı yapmış ve belli bir gerçeklik anlayışından hareketle görünüşler aleminin varlık ve neliğini açıklamaya çalışmışlardır. Gerçeklik her ne ise görünüş alemi açısından mebde (başlangıç) ve meâd (son) görevi görmektedir. Görünüşler âlemine kaynaklık etmesi gereken bu gerçeklik filozoflar tarafından önce maddi bir arke olarak kabul edilmiş (su, hava, ateş, toprak, apheiron) sonrasında ise vücûd, Ehad (Bir) ve varlık veren illet olarak (Hareket Etmeyen İlk Hareket Ettirici, İlletü’l-ilel ve Vâcibu’l-vücûd ve dini terminolojide ise Tanrı) soyut bir ilkeye dönüşmüştür. İster maddi bir arkhe ister soyut bir ilke olarak tasavvur edilmiş olsun, gerçekliğin veya Tanrının ontolojik işlevi daima aynı kalmıştır: Görünüşler aleminin varlık ve neliğini açıklamak. 

Bu okuma grubunda görünüşler alemine kaynaklık etmesi beklenen felsefi terminolojide ilk ilke, zorunlu varlık ve hareket etmeyen ilk hareket ettirici, dini terminolojide ise Tanrı olarak adlandırılan bu varlığın akli olarak ispat edilip edilemeyeceği incelenecektir. Diğer bir ifadeyle görünüşler aleminin kendisine kaynaklık eden bir gerçeklik (Tanrı) açısından delil olup olamayacağı ve düşünce tarihi boyunca bu amaçla ortaya konan ontolojik, kozmolojik ve etik deliller analitik bir yöntemle ele alınacak, bunların felsefi değer ve geçerlilikleri incelenecektir.

Katılımcılardan beklenenler

Lisans düzeyinde felsefe bilgisi ve toplantılara düzenli katılım.

Okuma grubuna katılmak isteyenler 16 Ekim 2018 kadar aşağıdaki linkte yer alan çevrimiçi formu doldurarak başvurularını yapabilirler. 

İki haftada bir Cuma günleri (17:00-19:00) toplanacak okuma grubunun toplantı tarihi, mekanı ve başkaca ayrıntılar katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Başvuru süreci tamamlanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.

 

NOT: Okuma Grubu geçen yıl kaldığı yerden devam edecektir. Halihazırdaki kayıtlı katılımcıların tekrar başvurması gerekmemektedir.

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.