SAM ATÖLYELER

Sanat Tarihi Atölyesi: İkonoklazm, Tasvir Teorileri ve İslam Sanatı

1 Kasım 2010 Pazartesi Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde 2010 - 2011 döneminde Dr. Nicole Nur Kançal ve Dr. Ayşe Taşkent'in düzenleyeceği Sanat Tarihi Atölyesinin çerçevesi şöyle: İkonoklazm, Tasvir Teorileri ve İslam Sanatı.

Bu atölyede bir yandan İslam Sanatındaki Tasvir Geleneği (İkonografya)  ortaya konulup bir görsel arşiv oluşturulurken, diğer taraftan da modern kuramlar çerçevesinde İslam Sanatı üzerindeki (tarihi) tartışmalar yeniden değerlendirilecek ve sorgulanacaktır.

Atölyede tartışılacak konu başlıkları: 

 

 

·         Sanat Tarihi içinde İslam Sanatı.

·         Oryantalizmin doğuşuyla İslam Sanatlarına bakış: Alman Oryantalizmi örneği.

  • İslam Sanatları ve Tasvir-İmaj-İmge-Temsil Problemi: Dünya ve Türkiye’de kim neyi, nasıl tartışıyor? (Felsefe/İlahiyat, Sanat Kuramı çerçevesinde).
  • İslam Sanatında İkonografya (tasvir geleneği).
  • Anikonizm-İkonoklazm-Logocentrizm: Tasvir problemine geniş bir perspektiften yaklaşmak.
  • Yahudi Sanatı tecrübesi.

 

Katılımcılar tarafından önceden okunması gereken metinler atölyede mütalaa edilir. Atölyenin ilerleyen vakitlerinde metinler katılımcılar arasında paylaştırılacaktır. Katılımcılardan konu sunma sırası gelen kişi, metni hazırlayarak gruba sunacaktır.

Atölyeye katılımcıların yapacakları kitap okuma ve sunumların yanısıra konularında uzman olan misafir konuklar çağrılacaktır.

 

Atölye için öngörülen süre ‘üç haftada bir, 2 saat’ olmak üzere 20 haftadır. Atölyenin Mayıs sonunda bir öğrenci sempozyumuyla sonuçlandırılması düşünülmektedir. Ayrıca yayın ve görsel arşiv hazırlamaya dönük bir planlama yapılacaktır. Atölye, gidişatına göre 2011/2012 döneminde devam edecektir.

 

Devam zorunluluğu vardır.

Herkese açık olan atölyede müracaatlar elektronik posta yoluyla Sanat Araştırmaları Merkezi’ne (bsvsam@gmail.com) yapılacaktır.* Son başvuru tarihi 28 Kasım 2010’dur.

                                                                            

Şu bilgiler yer almalıdır: Adı Soyadı, Eğitim Durumu, Okul (Fakülte, Bölüm, Sınıf) ya da Kurum Bilgileri, İletişim Bilgileri ( Telefon ve E-mail), BİSAV Takip Durumu ( Kademe Seminerlerini takip ediyorum, Bahar/Güz Seminerlerini takip ediyorum, Okuma grubu/atölyelere katılıyorum, BİSAV Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine katılıyorum, BİSAV’ın henüz hiçbir faaliyetine katılmadım.)

 

 

 

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.