SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Kutsal Sanat Metafiziği

Kutsal Sanat Metafiziği

Muharrem Hafız

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Ocak ayında Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında Muharrem Hafız’ı konuk ediyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.01.2018 17:00

Alfabe ve Dil Devrimi'nin Şiirde ve Çeviride İlk Etkileri: Kelimeler, Aktörler

Alfabe ve Dil Devrimi'nin Şiirde ve Çeviride İlk Etkileri: Kelimeler, Aktörler

Havva Hale Sert

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 23 Eylül 2017 Cumartesi günü Havva Hale Sert'i misafir ediyor.Havva Hale Sert'ten "Alfabe ve Dil Devrimi'nin Şiirde ve Çeviride İlk Etkileri: Kelimeler, Aktörler" isimli sunumunu dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.09.2017 15:00

Mensur Bir Medhiye Örneği: Şâzî'nin Güzelce Ali Paşa Medhiyesi

Mensur Bir Medhiye Örneği: Şâzî'nin Güzelce Ali Paşa Medhiyesi

Meryem Babacan Bursalı

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 25 Şubat 2017 Cumartesi günü Meryem Babacan Bursalı'yı misafir ediyor. Meryem Babacan Bursalı'dan " Mensur Bir Medhiye Örneği: Şâzî'nin Güzelce Ali Paşa Medhiyesi" isimli sunumunu dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25.02.2017 15:00

Yahya Kemal'de Manzaranın Fethi

Yahya Kemal'de Manzaranın Fethi

Habil Sağlam

Biyografik veriler, düşünsel etkileşimler ve elbette şiirleri ışığında Üsküp, Selanik, İstanbul ve Paris arasında şekillenen şehir algısına yoğunlaşarak şairin eserlerine farklı bir perspektiften bakmanın deneneceği bu sunumda manzaranın kimlik kurucu fonksiyonu ve öznelliğin oluşumuna tesirleri üzerinde durulacaktır.

ARAŞTIRMA II SALONU
16.04.2016 15:00

Osmanlı Dönemi Türk Sinemasında Hukuki Düzen

Ayhan Ceylan

Sanat Araştırmaları Merkezi TSA ile birlikte Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında “Osmanlı Dönemi Türk Sinemasında Hukuki Düzen” başlıklı sunumuyla 28 Kasım 2015 Cumartesi günü Prof. Dr. Ayhan Ceylan’ı misafir ediyor.

ZEYREK SALONU
28.11.2015 14:00

Göz ve Kamera Bağlamında Görüntünün Gerçeklik, İktidar ve Bakışla İlişkisi

Eyüp Al

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında “Göz ve Kamera Bağlamında Görüntünün Gerçeklik, İktidar ve Bakış İle Olan İlişkisi” başlıklı tezi ile 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Eyüp Al’ı misafir ediyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.10.2015 14:00

Yeni Türkiye Sinemasında Kürt Meselesinin Temsilleri

Yasin Aydınlık

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında Yasin Aydınlık’ı misafir ediyor. 4 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek programda Aydınlık’ın yüksek lisans tezi “Yeni Türkiye Sinemasında Kürt Meselesinin Temsilleri”ni konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4.06.2015 18:00

Osmanlı Minyatürü'nde Mevlânâ'nın Yaşam Öyküsü: Menâkıbü'l Arifîn ve Tercüme-i Sevâkıb-ı Menâkıb Nüshaları

Osmanlı Minyatürü'nde Mevlânâ'nın Yaşam Öyküsü: Menâkıbü'l Arifîn ve Tercüme-i Sevâkıb-ı Menâkıb Nüshaları

Hesna Haral

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında Hesna Haral’ı misafir ediyor. 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek programda Haral’ın doktora tezi “Osmanlı Minyatürü'nde Mevlânâ'nın Yaşam Öyküsü: Menâkıbü'l Arifîn ve Tercüme-i Sevâkıb-ı Menâkıb Nüshaları”nı konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.04.2015 15:00

Mimarî Unsur Olarak Avlu

Mimarî Unsur Olarak Avlu

Onur Şimşek

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında Onur Şimşek’i misafir ediyor. Şimşek’in master ve doktora tezlerini Mimarî Unsur Olarak Avlu üst başlığıyla dinleyeceğimiz program 7 ve 14 Mart tarihlerinde iki oturum olarak düzenlenecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
14.03.2015 15:00

Fars Nesrinde Arap İmajı

Fars Nesrinde Arap İmajı

Mohammad Abdulmajed

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında Mohammad Abdulmajed’i misafir ediyor. 17 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilecek programda "Fars Nesrinde Arap İmajı" üzerine konuşacağız.*

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
17.01.2015 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.