SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Klasik Türk Edebiyatında Takriz

Klasik Türk Edebiyatında Takriz

Nagihan Gür

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında Nagihan Gür’ü misafir ediyor. 22 Kasım 2014 Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek programda " Klasik Türk Edebiyatında Takriz" üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22.11.2014 15:00

Türk Edebiyatında Övülen ve Yerilen Huylar

Türk Edebiyatında Övülen ve Yerilen Huylar

Mukadder Gezen

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında Mukadder Gezen’i misafir ediyor. 20 Eylül 2014 Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek programda " Türk Edebiyatında Övülen ve Yerilen Huylar" üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
20.09.2014 16:00

Tanzimat ve Metatarih: Namık Kemal'in Tarihsel Anlatılarının Poetikası

Tanzimat ve Metatarih: Namık Kemal'in Tarihsel Anlatılarının Poetikası

Emrah Pelvanoğlu

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında Emrah Pelvanoğlu’nu* misafir ediyor. 19 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilecek programda Pelvanoğlu’nun doktora tezi “Tanzimat ve Metatarih: Namık Kemal'in Tarihsel Anlatılarının Poetikası”üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
19.04.2014 18:00

Gerçek Karşısında Edebiyat: Kültürel Bir Pratik Olarak Fantastik Edebiyat

Gerçek Karşısında Edebiyat: Kültürel Bir Pratik Olarak Fantastik Edebiyat

İsmail Aydın

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında İsmail Aydın’ı* misafir ediyor. 12 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilecek programda Aydın’ın Fatih Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladığı yüksek lisans tezi “Gerçek Karşısında Edebiyat: Kültürel Bir Pratik Olarak Fantastik Edebiyat” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.04.2014 18:00

Nâzım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları’nda İmajlar: Toplum, Tarih ve Sinema

Nâzım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları’nda İmajlar: Toplum, Tarih ve Sinema

Nilay Özer

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 26 Şubat 2014 tarihinde Nilay Özer’i konuk ediyor. Nilay Özer ile Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde tamamladığı doktora tezi “Nâzım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları’nda İmajlar: Toplum, Tarih ve Sinema” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.02.2014 18:00

Dramatik Bir Performans Türü Olarak Taziye ve Antik Yunan Tiyatrosu ile Karşılaştırma Denemesi

Dramatik Bir Performans Türü Olarak Taziye ve Antik Yunan Tiyatrosu ile Karşılaştırma Denemesi

Celal Mordeniz

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında Celal Mordeniz'i misafir ediyor. 29 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilecek programda Mordeniz'in "Dramatik Bir Performans Türü Olarak Taziye ve Antik Yunan Tiyatrosu ile Karşılaştırma Denemesi" başlıklı tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
29.01.2014 18:30

Resim, Sanat Himayesi ve Kamusal Alanda Eleştiri: Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Üzerine Bir Çalışma, 1909-1918

Resim, Sanat Himayesi ve Kamusal Alanda Eleştiri: Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Üzerine Bir Çalışma, 1909-1918

Gizem Tongo

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 26 Aralık 2013 tarihinde Gizem Tongo’yu konuk ediyor. Gizem Tongo ile Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladığı yüksek lisans tezi “Resim, Sanat Himayesi ve Kamusal Alanda Eleştiri: Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Üzerine Bir Çalışma, 1909-1918” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.12.2013 18:00

Ahmed Fâik’in Türkçe Mem u Zîn Mesnevîsinin İncelenmesi ve  Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîsiyle Mukayesesi

Ahmed Fâik’in Türkçe Mem u Zîn Mesnevîsinin İncelenmesi ve Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîsiyle Mukayesesi

Eyyüp Azlal

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 13 Aralık 2013 Cuma günü Eyyüp Azlal’ı misafir ediyor. Azlal ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde hazırladığı “İlk Türkçe Mem u Zin Mesnevisi ve Leyla vü Mecnun ile Mukayesesi” başlıklı tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.12.2013 17:00

Alımlama Estetiği Işığında Hüsn ü Aşk’ın Tahlil ve Tenkidi

Alımlama Estetiği Işığında Hüsn ü Aşk’ın Tahlil ve Tenkidi

Nilüfer Tanç

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 30 Kasım 2013 Cumartesi günü Nilüfer Tanç’ı misafir ediyor. Tanç ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Prof. Dr. Pervin Çapan’ın danışmanlığında hazırladığı doktora tezi “Alımlama Estetiği Işığında Hüsn ü Aşk’ın Tahlil ve Tenkidi” başlıklı tezi üzerine konuşacağız.

ARAŞTIRMA II SALONU
30.11.2013 17:00

Abdurrahman Câmî: Hayatı, Eserleri ve Türk Edebiyatına Etkileri

Abdurrahman Câmî: Hayatı, Eserleri ve Türk Edebiyatına Etkileri

Kadir Turgut

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 09 Kasım 2013 tarihinde Kadir Turgut’u misafir ediyor. Turgut ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde tamamladığı doktora tezi “Abdurrahman Câmî: Hayatı, Eserleri ve Türk Edebiyatına Etkileri” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.11.2013 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.