SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Orhan Pamuk’un Romanlarında Doğu-Batı Algısı

Orhan Pamuk’un Romanlarında Doğu-Batı Algısı

Yadigar Şanlı

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 05 Kasım 2013 tarihinde Yadigar Şanlı’yı konuk ediyor. Şanlı ile İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladığı doktora tezi “Orhan Pamuk’un Romanlarında Doğu-Batı Algısı” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5.11.2013 18:30

Postkolonyal Afrika Sineması

Postkolonyal Afrika Sineması

Yusuf Ziya Gökçek

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 25 Ekim 2013 tarihinde Yusuf Ziya Gökçek’i konuk ediyor. Gökçek ile Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü'nde tamamladığı yüksek lisans tezi “Postkolonyal Afrika Sineması” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25.10.2013 18:00

Sürdürülebilirlik ve İktidar Bağlamında Sözel Belleğin Türk Müzelerinde Kullanımı

Sürdürülebilirlik ve İktidar Bağlamında Sözel Belleğin Türk Müzelerinde Kullanımı

Zehra Sema Demir

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 28 Eylül 2013 tarihinde Zehra Sema Demir’i konuk ediyor. Demir ile Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tamamladığı doktora tezi “Sürdürülebilirlik ve İktidar Bağlamında Sözel Belleğin Türk Müzelerinde Kullanımı” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.09.2013 15:00

Bâkî ve Shakespeare Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım: Hazan Gazeli ve Sone 73

Bâkî ve Shakespeare Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım: Hazan Gazeli ve Sone 73

Alphan Akgül

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 30 Mart 2013 tarihinde Alphan Akgül’ü misafir ediyor. Akgül’ün Journal of Turkish Studies’te yayımlanan “Bâkî ve Shakespeare Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım: Hazan Gazeli ve Sone 73” başlıklı makalesinin merkeze alınacağı toplantıda, bu çalışmadan hareketle yazılabilecek yeni bir makaleye zemin hazırlanması amaçlanmaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
30.03.2013 13:00

Türk Musikisi Meşk Geleneğinde Bir İcra: Hafız Sami

Türk Musikisi Meşk Geleneğinde Bir İcra: Hafız Sami

Sami Dural

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 26 Ocak 2013 tarihinde Sami Dural’ı konuk ediyor. Dural ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı’nda Prof. Dr. Songül Karahasanoğlu'nun danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi “Türk Musikisi Meşk Geleneğinde Bir İcra: Hafız Sami” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.01.2013 15:00

İlk Dönem Türk Romanında Ahlak

İlk Dönem Türk Romanında Ahlak

Ahmet Emre Polat

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 6 Aralık 2012 tarihinde Ahmet Emre Polat’ı konuk ediyor. Polat ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalında Prof. Dr. İsmail Kara’nın danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi “İlk dönem Türk Romanında Ahlak” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6.12.2012 18:00

Şerif Muhittin Targan'ın Ud Tekniğine Katkısı: 6 Ud Taksiminin Analizi

Şerif Muhittin Targan'ın Ud Tekniğine Katkısı: 6 Ud Taksiminin Analizi

Bilen Işıktaş

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 19 Kasım 2012 tarihinde Bilen Işıktaş’ı konuk ediyor. Işıktaş ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Anasanat Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kostak Toksoy’un danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi “Şerif Muhittin Targan'ın Ud Tekniğine Katkısı: 6 Ud Taksiminin Analizi” üzerine konuşacağız. Şerif Muhittin’in hayatı, kariyeri, taksimleri, udda yapmış olduğu yenilikler, udun tarihi misyonu, musiki tarihimizin içindeki yeri gibi konuların da inceleneceği sunum sonrasında Bilen Işıktaş tarafından Şerif Muhittin’in eserlerinden bazıları icra edilecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
19.11.2012 18:00

Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi

Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi

Esra Çakar

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 31 Ekim 2012 tarihinde Esra Çakar’ı konuk ediyor. Çakar ile İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Prof. Dr. Mehmet Atalay'ın danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi “Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
31.10.2012 18:00

Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri

Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri

Turgay Anar

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında Ekim ayında Turgay Anar’ı konuk ediyor. Anar ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın danışmanlığında tamamladığı “Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri” başlıklı doktora tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.10.2012 18:30

Türk Edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî’nin Heft Peyker’i

Türk Edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî’nin Heft Peyker’i

Bahadır Sürelli

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında Bahadır Sürelli’yi konuk ediyor. Sürelli ile Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Prof. Dr. Zehra Toska’nın danışmanlığında tamamladığı doktora tezi “Türk Edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî’nin Heft Peyker’i” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22.09.2012 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.