SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Sanatçı Düşüncesinin Oluşumu ve XVI. – XVII. Yüzyıllar arası Osmanlı’da Sanatçı İmgesi

İskender Erol

4 Mart 2022 Cuma 17:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında  4 Mart 2022 Cuma günü İskender Erol’u konuk ediyor. Erol’dan “Sanatçı Düşüncesinin Oluşumu ve XVI. – XVII. Yüzyıllar arası Osmanlı’da Sanatçı İmgesi” başlıklı yüksek lisans tezini dinleyeceğiz.

Bu çalışma bir Osmanlılının “sanatçı” dendiğinde hatırladığı, hayal ettiği ve söyleyebileceği şeyler, özellikle klişe oluşturan anlatılar yoluyla sanatçı imgesini tespit etmeyi hedeflemektedir. İmge ile kastedilen sanatçının metinsel tahayyülüdür. Bu metinler XVI.-XVIII. yüzyıllar aralığında oluşan tezkire, menkıbe ve destan gibi temsil gücü yüksek metinler ve çeşitli arşiv vesikaları olarak belirlenmiştir. Fakat bunu yapabilmek, yani tarihsel bağlamı yakalayabilmek için öncelikle sanata ilişkin düşüncenin modern önyargılarla perdelenmiş olması riski bakımından modern dönemde “inşa” edilen arkaik sanatçı imajına değinilecek daha sonra bir Osmanlılıya fikir sağladığı kabulüyle Osmanlı öncesinde sanatçı düşüncesinin “oluşum”u değerlendirilecektir. “Oluşum” ve “inşa”ya yönelik tespit kaynağını sanatın, sanatçı yaşamının bir parçası olarak anlaşılması ile giderek arkeolojik ve antropolojik bir sürece dönüşümünden ortaya çıkan sanat tarihinin kendisinden almaktadır. Sonuç olarak Osmanlı’da sanatçının imgesi, dolayısıyla metinsel tahayyülü ve konumu hakkında yapılacak bir tespit ve analiz ile dönemin sanat anlayışının şekillenmesinde ana etkenlerin ve Türk sanat tarihinin oluşum ve gelişimine ilişkin tarihsel birikimin kendi bağlamı içinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.