SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Sürdürülebilirlik ve İktidar Bağlamında Sözel Belleğin Türk Müzelerinde Kullanımı

Zehra Sema Demir

28 Eylül 2013 Cumartesi 15:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 28 Eylül 2013 tarihinde Zehra Sema Demir’i konuk ediyor. Demir ile Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tamamladığı doktora tezi “Sürdürülebilirlik ve İktidar Bağlamında Sözel Belleğin Türk Müzelerinde Kullanımı” üzerine konuşacağız.  

Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca, iktidarı elinde bulunduran güçler tarafından müzenin iktidarı kurmada ve sağlamlaştırmada nasıl araçsallaştırıldığı, sözel bellek ve bunun sergilenmesi  bağlamında irdelenmiştir. Bu eksende, her biri ayrı bir müze retoriğine sahip Mevlâna Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, Halkevleri Müzecilik Kolları, Vedat Nedim Tör Müzesi, Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Yaşayan Müze, İstanbul Modern Müzesi iktidar ile doğrudan ya da dolaylı ilişkili sürdürülebilirlik kurumları olarak değerlendirilmiş; “sözlü edebiyat” ürünlerinin iktidarın meşruiyetini kurmada nasıl kullanıldığı sorgulanmıştır. Bu minvalde çalışmada sözel bellek bir müze nesnesi olarak değerlendirilmiş ve bu belleğin müze mekânlarında sergilenme biçimleri tarihsel gelişim süreçleriyle birlikte okunmuştur.

Kırkambar Tez-Makale Sunumu

Sürdürülebilirlik ve İktidar Bağlamında Sözel Belleğin Türk Müzelerinde Kullanımı

Zehra Sema Demir *

28 Eylül 2013 Cumartesi

15.00

Şakir Kocabaş Salonu

 

* Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü - Öğretim Görevlisi, Dr.

Yaşayan Müze ve Türk Hamam Müzesi – Kurucu ve Müze Müdürü

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.