SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi

Esra Çakar

31 Ekim 2012 Çarşamba 18:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 31 Ekim 2012 tarihinde Esra Çakar’ı konuk ediyor. Çakar ile İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Prof. Dr. Mehmet Atalay'ın danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi “Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi” üzerine konuşacağız.

XII. yüzyıl şairlerinden Nizâmî’nin Hamse’sini oluşturan mesnevilerden biri olan Mahzenü’l-esrâr’a Farsça ve Türkçe çok sayıda nazire yazılmıştır. Medîhî de Nizâmî’nin bu mesnevisine nazire yazan şairlerden biridir. Akkoyunlu Devleti Sultan Yakub dönemi hicri IX. yüzyıl şairlerinden olan Medîhî, Cennet-i Ahrâr adlı bu eserini mesnevi nazım şeklinde kaleme alıp Nizâmî’nin Mahzenü’l-esrâr’ı ile aynı vezinde ve müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün kalıbında yazmıştır. Medîhî, Nizâmî gibi, eserinde tevhid, münacat, mirac, naat, halvet, sözün fazileti, eserin yazılış sebebi ve padişahın meclisi adlı bölümlere yer vermiş ve ondan farklı olarak astrolojik unsurları konuşturarak mesnevisine 8 makale ve 8 hikâye ile devam etmiş ve Hatimetü’l-kitâb bölümü ile eserini bitirmiştir.

Süleymaniye Kütüphanesi’nde Carullah koleksiyonunda 1674 numara ile kayıtlı olan yazma nüsha üzerinden hazırlanan bu çalışmada XV. yüzyıl şairlerinden Medîhî’nin eseri dil ve üslup özellikleri açısından ele alınarak incelenmiştir. Ayrıca Medîhî’nin yaşadığı dönemin siyasi ve edebî durumundan bahsedildikten sonra Nizâmî’nin Mahzenü’l-esrâr’ına yapılmış Farsça ve Türkçe nazireler hakkında bilgi verilmiştir. Tezin son bölümünde ise Mahzenü’l-esrâr ile Cennet-i Ahrâr mukayese edilerek mesnevide geçen hikâyelerin özeti verilmiştir.

Kırkambar Tez- Makale Sunumu

Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi

Esra Çakar*

31 Ekim 2012 Çarşamba 

18.00 

Şakir Kocabaş Salonu

* 1987 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okudu. İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 2009 yılında mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı (2012). İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında doktora eğitimine başladı (2012). Şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.