SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Bir Sultanın Günlüğünden Nağmeler: I. Mahmud (1730-54) Rûznâmeleri’nde Müzikli Eğlenceler ve Müzisyenler

G. Hande Betül Ünal

4 Haziran 2022 Cumartesi 14:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 4 Haziran 2022 Cumartesi günü G. Hande Betül Ünal’ı konuk ediyor. Ünal’dan, Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nde, Tülay Artan nezaretinde tamamladığı “Bir Sultanın Günlüğünden Nağmeler: I. Mahmud (1730-54) Rûznâmeleri’nde Müzikli Eğlenceler ve Müzisyenler” başlıklı yüksek lisans tezini dinleyeceğiz.

Bu tez, Osmanlı tahtında yaklaşık çeyrek asır hüküm sürmüş olan I. Mahmud’a (1730-1754) ait rûznâme kayıtlarındaki (hükümdarın günlük faaliyetlerinin kaydedildiği eserler) müziğe dair unsurları incelemektedir. Bu inceleme, söz konusu kayıtların Osmanlı müzik tarihi araştırmaları için kaynak niteliği taşıyıp taşıyamayacağı sorusunu ön plana alır. Bu kaynaklarda müziğe yapılan atıflardan hareketle bu çalışma, 18. yüzyılın ilk yarısında İstanbul’da dolaşımda olan müziğin ne tür bir müzik olduğunu, bu müziğin niteliğini ve söz konusu dönem ile daha genel olarak Osmanlı müziğindeki müzik pratiklerinin anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlar. Tezi oluşturan ilk bölüm, Osmanlı sarayında ve çevresinde bulunan müzisyen profillerini sosyo-kültürel ve meslekî arka planları yönünden incelemektedir. Bu açıdan memurlar, zanaatkârlar, cami müzisyenleri, sufiler ve gayrimüslimler gibi çeşitli müzisyen grupları tespit edilmiştir. İkinci bölüm, I. Mahmud rûznâmelerindeki müziğe odaklanır. I. Mahmud’un dinlediği müzik türlerini ve çalgıları detaylandırır, bu sayede sultanın kişisel müzik zevki ile beraber 18. yüzyılın ilk yarısında popüler olan müzik türlerine ve çalgılara da ışık tutar. Son bölüm ise, I. Mahmud için düzenlenen müzik performanslarının gerçekleştiği çeşitli mekânları inceler. Ayrıca, I. Mahmud’un Mevlevî eğilimlerini aydınlatmayı amaçlar.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.