SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Türk Edebiyatında Milenyum Kuşağı Öykücülüğü

Muhammet Can

23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü Dr. Muhammet Can’ı konuk ediyor. Can’dan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde, Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı’nda tamamladığı “Türk Edebiyatında Milenyum Kuşağı Öykücülüğü” başlıklı doktora tezini dinleyeceğiz.

Milenyum Kuşağı öykücüleri (1980-2001); 1980 askerî darbesi sonrasında oluşan, ideolojilerin baskılandığı apolitik bir dönemde dünyaya gelmiş, çocukluklarında 1990’ların politik çekişmelerini ve ekonomik belirsizliklerini yaşamış ve gençliklerinde teknolojinin hızla gelişmesine şahit olmuşlardır. Bu çalışmada; Milenyum Kuşağı öykücülerinin ürettikleri öyküler detaylıca incelenerek yazarların eğilimleri, önceki kuşaklardan ayrışmaları ve Türk öykücülüğüne katkıları araştırılmaktadır. Bu amaçla öncelikle Türk öykücülüğünün seyri ve bu yeni kuşağı doğuran kültürel ve siyasi ortam incelenmiş, sonrasında seçilen örneklemdeki yazarların öykü kitapları üzerinden kuşak öykülerinin içerik ve biçim özellikleri tespit edilmiştir. Bu çerçevede eserlerde içerik olarak ölüm temasının ve toplumsal-siyasi olaylar, kadına şiddet, cinsellik, çocukluk gibi konuların ön plana çıktığı görülmektedir. Yapı olarak ise biçimsel arayışlar, yanmetinsellik, modern anlatım teknikleri ve metinlerarasılık, üstkurmaca gibi postmodernist yöntemlerin yoğun kullanımı dikkati çeker. Ayrıca anlatıcı ve odaklanmada da farklı ve çoğulcu denemelere rastlanır. Özetle; pek çok yönden önceki dönemle ayrışan ve Türk öykücülüğüne hem nicelik hem de nitelik olarak yeni bir soluk getiren Milenyum Kuşağı öykücülüğü, Türk öykücülüğünde yenilenme ve gelişim dönemi olarak kabul edilebilir.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.