SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Nasreddin Hoca'nın Biri Bir Gün…

İsmail Güleç

13 Nisan 2013 Cumartesi 16:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Kitap etkinliği kapsamında 13 Nisan Cumartesi günü İsmail Güleç’i misafir ediyor. Güleç ile “Nasreddin Hoca'nın Biri Bir Gün…” isimli kitabını konuşacağız.

Nasreddin Hoca, bu milletin ruhunu oluşturan parçalardan biri, insanımızın hislerine tercüman olmuş büyük bir bilgedir. Fıkraları, bu topraklarda yüzyıllardan beri anlatılagelmektedir. Onun bir halk bilgesi olduğu ve fıkralarında birer gizli hikmet bulunduğu, herkesin ortak kanaatidir. Nasreddin Hocanın fıkraları, genellikle ahlâk ve ibret bakımından değerlendirilmekte ve onun her fıkrasının son cümlesi adeta atasözü gibi dillerde dolaşmakta ve yeri geldikçe de söylenmektedir. Hatta bu son cümleler, söylendiğinde dinleyenlere fıkranın tamamını hatırlatan bir koda dönüşmüştür. Hiç şüphesiz Nasreddin Hoca fıkralarının vermek istediği mesajlar vardır. Bunları düz ve derin anlam olarak kabaca ikiye ayırabiliriz. Düz anlamı daha çok toplumun geneline yönelik, iyiliği, güzelliği teşvik eden, kusurları kötüleyen ve sakındıran mesajlardır. Derin anlam ise fıkraların içinde gizlenmiş olan irfânî bilgilerdir. Bu kitap, Nasreddin Hoca fıkralarının derin anlamlarına dikkat çekmekte, mutasavvıfların bu fıkralara ilişkin yorumlarını naklederek insanımıza Nasreddin Hocayı farklı bir yönüyle tanıtmaktadır.

İsmail Güleç, uzun süren bir süreçte topladığı fıkraların hikâyesini, tasavvufi gelenekte fıkra anlatmanın yeri ve önemi üzerinde durarak kitabın öyküsünü bizlerle paylaşacak.

Kırkambar-Kitap

Nasreddin Hoca'nın Biri Bir Gün…” *

Doç. Dr. İsmail Güleç **

13 Nisan 2013 Cumartesi

16.00

Şakir Kocabaş Salonu

 

* İz Yayıncılık, İstanbul, 2012.

**Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.