TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Hintli Bir Alim Olarak Abdülhakim Siyâlkûtî ve Osmanlı İlim Çevrelerinde Alımlanışı

Hintli Bir Alim Olarak Abdülhakim Siyâlkûtî ve Osmanlı İlim Çevrelerinde Alımlanışı

Abdullah Al Mamun

13 Temmuz'da Tez-Makale sunumları kapsamında Abdullah Al Mamun'la "Abdülhakim Siyâlkûtî’nin (ö. 1657) Entelektüel Biyografisi: Hint Entelektüel Tarihindeki Yeri ve Osmanlılar Üzerindeki Etkisi" başlıklı doktora tezi bağlamında bir söyleşi gerçekleştireceğiz.

TAM, MAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.07.2024 15:00

Cavid Bey'in İktisadi Düşüncesi ve Uygulamaları

Cavid Bey'in İktisadi Düşüncesi ve Uygulamaları

Mustafa Öztürk

Son dönem Osmanlı'sının ikdisadi ve siyasi hayatında önemli bir yer işgal eden Mehmet Cavid Bey'in bir düşünür olarak portresini ve iktisadi düşüncesini, İttihat ve Terakki hükümetlerinin ekonomi politikalarını Mustafa Öztürk ile konuya ilişkin hazırladığı doktora tezi bağlamında tartışacağız. 

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
20.05.2023 14:00

İstanbul Nostaljisi: Muhafazakâr Kadınların Toplumsal Hafızası

İstanbul Nostaljisi: Muhafazakâr Kadınların Toplumsal Hafızası

Firdevs Büşra Kaluç

Firdevs Büşra Kaluç'un yüksek lisans tezini dinleyeceğimiz bu programda, muhafazakar kadınların İstanbul nostaljilerinin toplumsal hafıza bağlamında nasıl inşa edildiği konu edinilecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
29.04.2023 15:30

Serhadde Osmanlı Garnizonları

Serhadde Osmanlı Garnizonları

Okan Büyüktapu

Okan Büyüktapu'nun Zagrep Üniversitesi'nde tamamladığı doktora tezini dinleyeceğimiz bu programda, Batı Slovenya'daki Osmanlı sınırlarını, sınır organizasyonunun askeri, sosyo-ekonomik ve mali yönleri ele alınacak ve Zaçasna Sancağı'ndaki Osmanlı kale ağının konumu ve savunma organizasyonundaki rolü ve lojistiği üzerinde durulacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.04.2023 13:30

Osmanlı'da Muhalefet ve İktidarın İran Meşrutiyetine Yönelik Siyaseti

Osmanlı'da Muhalefet ve İktidarın İran Meşrutiyetine Yönelik Siyaseti

Hasan Yenilmez

Sadece İran'da değil genel olarak İslam dünyasında modernleşme hareketlerinin öncüsü konumundaki Osmanlı'nın, modernleşme ve anayasacılık istikametinde attığı adımlar İran üzerinde de etkili olmuş ve 1905 İran Meşrutiyet hareketinin de bir anlamda hazırlayıcısı olmuştur. Bu programda Osmanlı siyasi merkezinin (saray) ve siyasi muhaliflerinin (Jön Türkler) İran'ın Meclis ve anayasal monarşi tecrübesine yaklaşımlarını (1905-1908) ele alacak ve tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8.04.2023 13:30

Çanakkale Cephesinde Alman Bahriyeliler

Çanakkale Cephesinde Alman Bahriyeliler

Yusuf Ziya Altıntaş

Yusuf Ziya Altıntaş'ın I. Dünya Savaşı'nda yaşanan Osmanlı-Alman ittifakının Çanakkale Cephesi'nde nasıl bir müteffiklik tablosu çizdiğini ele alan doktora tezi bağlamında bu programda; Çanakkale cephesinin ittifakın özellikle Alman kanadı tarafından ne anlam ifade ettiği ve Alman donanma ve bahriyeli gücünün Çanakkale cephesindeki etkileri ele alınacaktır.

KIRMIZI SALON
18.03.2023 17:00

Geç Osmanlı Toplumunda Matbaalar ve Kitap Yayıncılığı

Geç Osmanlı Toplumunda Matbaalar ve Kitap Yayıncılığı

Mehmet Erken

Bu programda, Osmanlı'da ilk özel matbaaların faaliyet göstermeye başladığı ilk 30 yıl üzerine (1857-1888) bir tartışma yürütülecektir. Bu bağlamda; matbaanın kullanım alanlarının nasıl değiştiği, kitap sirkülasyonundaki artış ve teknik arka planı, kitap üretim ve dağıtım ve okuma pratikleri, yayıncılığa ilişkin mevzuat gibi hususlara ilişkin hususlar ele alınacaktır.

KIRMIZI SALON
18.03.2023 13:00

Osmanlı İmparatorluğu’nun Tuna Donanması: Teşkilatı ve Faaliyetleri (1683-1718)

Osmanlı İmparatorluğu’nun Tuna Donanması: Teşkilatı ve Faaliyetleri (1683-1718)

Seyfullah Aslan

Seyfullah Aslan ile Osmanlı'nın Tuna'daki donanmasının idarî ve malî boyutlarını, gemi inşa ve techizat süreçlerini ve bu donanmanın Tuna'daki faaliyetlerini ele aldığı doktora tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
17.09.2022 14:00

 Yeşilköy: Kentsel Kültürel Bellek ve Miras Koruma

Yeşilköy: Kentsel Kültürel Bellek ve Miras Koruma

Kübra Turangil

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Sanat Araştırmaları Merkezi Tez-Makale Sunumları kapsamında 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Kübra Turangil’i konuk ediyor. Turangil'den FSMVÜ Mimarlık Anabilim Dalı'nda tamamladığı “Yeşilköy: Kentsel Kültürel Bellek ve Miras Koruma” başlıklı yüksek lisans tezini dinleyeceğiz. Etkinlik ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır.

TAM, SAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.06.2022 16:00

İstanbul-Göksü ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası ve Mekânsal Değişimi (1394-1877)

İstanbul-Göksü ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası ve Mekânsal Değişimi (1394-1877)

Muhammed Ali Başaran

Bu çalışma, etkileşim ağlarını göz önünde bulundurarak İstanbul-Göksu ve çevresinin 1394-1877 yılları arasındaki mekânsal değişimine dair bir inceleme sunmaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.05.2022 14:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.