TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Sosyalizm Dönemi Bosna Hersek Tarih Yazıcılığı

Sosyalizm Dönemi Bosna Hersek Tarih Yazıcılığı

Aladin Husic

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ayki üçüncü misafiri Aladin Husic olacak. Husic ile 1945’li yıllardan 1990’lı yıllara kadar devam eden Sosyalist dönemde Bosna-Hersek tarih yazıcılığını ele alacağız.

ARAŞTIRMA II SALONU
24.10.2015 17:00

Cumhuriyet Döneminde Muş ve Diyarbakır’da Mele Kurumu ve Evrimi

Cumhuriyet Döneminde Muş ve Diyarbakır’da Mele Kurumu ve Evrimi

Seçil Bozkurt

Tarih çalışmalarında kullanım alanı giderek yaygınlaşan buna mukabil gerek barındırdığı imkânlar ve gerekse metodolojik boyutu başta olmak üzere problemleri yeterince tartışılmayan “sözlü tarih”i bilimsel bir yöntem ve alt disiplin olarak ele almayı amaçladığımız bu seri konuşmalarda söz konusu hususları ilgili akademisyenlerle tartışmayı hedefliyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.10.2015 17:00

Makedonya-Arnavut Tarih Yazıcılığı ve Tarih Kitaplarında Osmanlı Tarihi İmgesi

Makedonya-Arnavut Tarih Yazıcılığı ve Tarih Kitaplarında Osmanlı Tarihi İmgesi

Besnik Emini

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ayki ilk misafiri Besnik Emini olacak. Emini ile Makedonya-Arnavut Coğrafyasında yazılmış olan tarih kitaplarında OsmanlıTarihi'nin nasıl ele alındığı üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.10.2015 17:00

İşkodra Medreseleri ve Alimleri

İşkodra Medreseleri ve Alimleri

Muhamed Sytari

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak TAM Sohbet program çerçevesinde başladığımız “Balkan Tarihi Konuşmaları”** başlıklı bu program serisinin amacı Balkan tarihinin ana temaları olan; bölgedeki Osmanlı varlığı, İslamlaşma, şehirleşme, iskan ve toprak politikaları, siyasî ve sosyal yapı, iktisadî, idarî ve askerî düzenlemeler, kimlik ve dil meselelerini konunun uzmanlarıyla tartışmak ve bu konular hakkında üretilen bilgileri sorgulamaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.09.2015 17:00

Arnavut Coğrafyasında Osmanlı Dönemi Kültür İzleri

Arnavut Coğrafyasında Osmanlı Dönemi Kültür İzleri

Milazim Krasniqi

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak TAM Sohbet program çerçevesinde başladığımız “Balkan Tarihi Konuşmaları”** başlıklı bu program serisinin amacı Balkan tarihinin ana temaları olan; bölgedeki Osmanlı varlığı, İslamlaşma, şehirleşme, iskan ve toprak politikaları, siyasî ve sosyal yapı, iktisadî, idarî ve askerî düzenlemeler, kimlik ve dil meselelerini konunun uzmanlarıyla tartışmak ve bu konular hakkında üretilen bilgileri sorgulamaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.09.2015 17:00

Osmanlı Klasik Dönemi Tarih Yazıcılığı ve Tarih Düşüncesi

Osmanlı Klasik Dönemi Tarih Yazıcılığı ve Tarih Düşüncesi

Himmet Taşkömür

Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Sohbet programında 22 Ağustos 2015 Cumartesi günü Himmet Taşkömür misafirimiz olacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
22.08.2015 15:00

Arnavutların Müslümanlaşma Süreci ve Osmanlı Algısı

Arnavutların Müslümanlaşma Süreci ve Osmanlı Algısı

Fahruş Recebi

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak TAM Sohbet program çerçevesinde başladığımız “Balkan Tarihi Konuşmaları” başlıklı bu program serisinin amacı Balkan tarihinin ana temaları olan; bölgedeki Osmanlı varlığı, İslamlaşma, şehirleşme, iskan ve toprak politikaları, siyasî ve sosyal yapı, iktisadî, idarî ve askerî düzenlemeler, kimlik ve dil meselelerini konunun uzmanlarıyla tartışmak ve bu konular hakkında üretilen bilgileri sorgulamaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.05.2015 17:30

Balkanlarda Müslüman Kimliğinin Antropolojisi

Balkanlarda Müslüman Kimliğinin Antropolojisi

Metin İzeti

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ay ki misafiri Metin İzeti olacak. Metin İzeti ile Balkanlar’da İslam/Müslüman kimliğinin inşasında rol oynayan unsurlar ve Balkan Müslümanlığının kendine has özellikleri üzerine konuşacağız.

ARAŞTIRMA II SALONU
25.04.2015 17:00

Makedonya Tarih Kitapları Örneğinde Balkanlar'da Osmanlı Algısı

Makedonya Tarih Kitapları Örneğinde Balkanlar'da Osmanlı Algısı

Petar Todorov

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ayki misafiri Petar Todorov olacak. Todorov, Makedonya’da tarih ders kitapları örneğinde Balkanlarda Osmanlı Devleti algısı üzerine bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.04.2015 17:00

Bosna’da Medrese Geleneği:  Eğitim ve Müfredat

Bosna’da Medrese Geleneği: Eğitim ve Müfredat

Ahmed Adilovic

Balkan Tarihi Konuşmaları program serisinin bu ayki misafiri Ahmed Adilovic olacak. Uzun zaman Travnik Elçi İbrahim Paşa Medresesi Müdürlüğü görevinde bulunan Ahmed Adilovic halen Travnik Müftüsü olarak hizmet vermektedir. Kendisiyle Bosna'daki 500 yıllık medrese geleneği üzerinde konuşacak ve mevcut medreselerdeki eğitim ve müfredatları değerlendirme imkânımız olacaktır.

ARAŞTIRMA II SALONU
28.03.2015 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.