TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

İbranice Osmanlı Tarihleri ve Anonim Bir İbranice Kronik (1622-1624)

Fikri Çiçek, Nuh Arslantaş

4 Aralık 2014 Perşembe 17:30 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak birincil tarihî kaynakların okunması/tartışılması düşüncesiyle düzenlediğimiz Tarih Okumaları başlıklı toplantılar serisinin 2014-2015 sezonunu gayrimüslim Osmanlı tebaası tarafından kaleme alınan ve Osmanlı tarihini konu edinen eserlere ayırıyoruz. Osmanlı tarihçiliğinin, farklı değerlendirmeleri ve perspektifleri barındıran ve fakat yeterince ve yerinde değerlendiril(e)meyen bu kaynakları, kısmen de olsa, anlamak, anlamlandırmak ve tartışmak amacı ile başladığımız bu serinin ilk oturumunda TTK tarafından da yayınlanan anonim bir İbranice kroniği ele alacağız.* İki sunumdan müteşekkil bu programda; evvela metni yayına da hazırlayan Nuh Arslantaş’ın** konuya giriş mahiyetinde ve Osmanlı tarihine dair İbranice metinlerle ilgili genel bir çerçeve çizmek maksadıyla bir sunumunu ve müteakiben Fikri Çiçek’in*** eserin muhtevası ve tarihi bağlam içerisindeki konumuna dair tartışmasını dinleyeceğiz.

* Nuh Arslantaş -Yaron Ben Naeh (Haz.), Anonim Bir İbranice Kroniğine Göre 1622-1624 Yıllarında Osmanlı Devleti ve İstanbul, Ankara: TTK, 2013.

**Doç Dr., Marmara Üniv. İlahiyat Fak. İslam Tarihi Anabilim Dalı

***Doktora Öğrencisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv.

 

 

Bu programın, BSV Bülten'in 86. sayısı 73-77 sayfaları arasında yayınlanan, değerlendirme metnini aşağıdaki link üzerinden okuyabilirsiniz...

https://www.bisav.org.tr/tr-TR/Bulten/237/1399/gayrimuslim_tebaanin_kaleminden_osmanli_tarihleri___ibranice_osmanli_tarihleri_ve_anonim_bir_ibranice_kronik__1622_1624

 

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.