KAM SEMINARS

Marx'tan Said'e İmparatorluğu Düşünmek

Bilal Ali Kotil

Kapitalizmin tarihi imparatorluğun tarihinden ayrı düşünülemez. Oysa içinde bulunduğumuz çağ imparatorlukların değil ulus-devletlerin çağı. Zenginlik ise sömürge yoluyla değil entegre olmuş bir dünya sistemi yoluyla elde ediliyor. Bu seminerde imparatorluğun ve haliyle emperyalizmin tarihsel ve teorik bir incelemesini yapacağız. Modern dönemde imparatorluğun nasıl bir sosyo-ekonomik düzlemde oluştuğunu inceleyerek başlayacağız ve ardından sadece imparatorluğun nasıl dönüştüğünü değil, Marksist teoriden postkolonyal teoriye imparatorluğun nasıl farklı düşünüldüğünü de inceleyeceğiz. Başlıca soracağımız sorular: XXI. yüzyılda imparatorluğu düşünmek ne manaya geliyor? Mevcut ekonomik eşitsizliğin, kültürel ve siyasal hegemonyaların izini tarihsel bir perspektifle sürebilir miyiz? İmparatorluğun, sömürgeciliğin ve sistem karşıtı toplumsal ve siyasal örgütlenmelerin tarihsel etkileşimi ve mücadelesi bize bugünü anlamak için neler anlatıyor?  

  • Üreten imparatorluk: Metanın izinde
  • Gören imparatorluk: Modern devletin izinde
  • Endişeli imparatorluk: Irkın izinde
  • Karşıt imparatorluk(lar): Şarkın izinde
  • Zayıf imparatorluk: İstiklalin izinde
  • Görünmeyen imparatorluk (?): Geç kapitalizmin çelişkileri üzerine

 

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ADNAN BÜYÜKDENİZ 12/10/2019 17:30 1 Bilal Ali Kotil
ADNAN BÜYÜKDENİZ 19/10/2019 17:30 1 Bilal Ali Kotil
ADNAN BÜYÜKDENİZ 26/10/2019 17:30 1 Bilal Ali Kotil
ADNAN BÜYÜKDENİZ 02/11/2019 17:30 1 Bilal Ali Kotil
ADNAN BÜYÜKDENİZ 09/11/2019 17:30 1 Bilal Ali Kotil
ADNAN BÜYÜKDENİZ 16/11/2019 17:30 1 Bilal Ali Kotil

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).