TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Migration and Memory: The Assyrians of Mardin

Migration and Memory: The Assyrians of Mardin

Ramazan Aras

Ekim ayındaki ilk tez sunumunda Ramazan Aras ile Mardin Kerboran/Dargeçit’te Süryani kimliği üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/5/2009 5:30 PM

The Melamiyye in the 17th and 18th Century Ottoman Empire

The Melamiyye in the 17th and 18th Century Ottoman Empire

Ali Erken

Ağustos ayı tez sunumunda Ali Erken ile yüksek lisans tezi çerçevesinde, onyedinci ve onsekizinci yüzyıllarda yazılan üç Melâmî-Bayrâmî menâkıbnâmesi üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8/15/2009 5:00 PM

Deposing the Sultan: The Kuleli Agreement and Professional Organization

Deposing the Sultan: The Kuleli Agreement and Professional Organization

Burak Onaran

Temmuz ayının ikinci tez sunumunda Burak Onaran ile doktora tezi çerçevesinde, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra padişahı tahttan indirmeyi hedefleyen ve henüz hazırlık aşamasında ortaya çıkartılan ilk iki isyan girişiminin ardındaki iki gizli teşkilat (Kuleli, 1859 ve Meslek, 1867)üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7/27/2009 6:00 PM

Revolt for the Old Order: Ottoman Bosnia

Revolt for the Old Order: Ottoman Bosnia

Fatma Sel Turhan

Temmuz ayinin ilk tez sunumunda Fatma Sel Turhan'in Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümün'de tamamladığı, 1826-1836 yılları arasında Bosna’nın yerel halkının Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezileşme ve reform politikalarına karşı niçin ayaklandığını analiz eden doktora tezi üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7/13/2009 6:00 PM

The Russian Turks’ Reactions Against Modernization

The Russian Turks’ Reactions Against Modernization

Mustafa Özgür Tuna

Bu ayki üçüncü tez sunumunda Mustafa Tuna ile Rusya Türklerinin modernleşmeye karşı tepkileri üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/29/2009 6:00 PM

An Intellectual in Three Periods: Burhan Asaf Belge

An Intellectual in Three Periods: Burhan Asaf Belge

Aytaç Yıldız

Bu ayki tez sunumlarının ikincisinde Aytaç Yıldız ile Türk siyaset adamı, yazar Burhan Asaf Belge (1899-1967) üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/27/2009 2:30 PM

Differentiation in Social Space: The Rural/Urban Transformation in Denizli

Differentiation in Social Space: The Rural/Urban Transformation in Denizli

Alim Arlı

Bu ayki tez sunumlarının ilkinde Alim Arlı ile Türkiye Geneli ve Denizli İstihdam Mekânında Toplumsal Dönüşümler üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/22/2009 5:30 PM

Power Struggle in the Periphery during the Reign of Abdülhamid II

Power Struggle in the Periphery during the Reign of Abdülhamid II

Hamdi Özdiş

Bu ayki ikinci tez sunumunda Hamdi Özdiş ile Trabzon özelinde II. Abdülhamit dönemi taşrasında iktidar mücadelesini tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/30/2009 6:00 PM

The Role of  Ottoman Traders in Commercial Relations between Europe and the Ottoman Empire

The Role of Ottoman Traders in Commercial Relations between Europe and the Ottoman Empire

İsmail Hakkı Kadı

Bu ayki ilk tez sunumunda İsmail Hakkı Kadı ile 18. yüzyıl Osmanlısının Avrupa ile ticari ilişkilerinde Osmanlı tüccarlarının rolünü tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/11/2009 6:00 PM

The Foundation of the Asakir-i Mansure-i Muhammediye Army

The Foundation of the Asakir-i Mansure-i Muhammediye Army

Gültekin Yıldız

Bu ay Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından Gülhane Hatt-ı Hümayu’nun ilan edilmesine kadar geçen süre içinde Osmanlı savaş organizasyonunda gerçekleştirilen yeniden yapılanmayı Gültekin Yıldız'ın doktora tezi çerçevesinde tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/27/2009 6:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).