TAM ROUNDTABLE MEETINGS

A Versatile Schoalr: Molla Cami and His Intellectual Influence

Ertuğrul Ökten

Bu ay Medeniyet Araştırmaları Merkezi ile birlikte gerçekleştireceğimiz Tez-Makale sunumlarımızda Ertuğrul Ökten ile Chicago üniversitesinde doktora tezi olarak hazırladığı 15. yüzyıl'da yaşamış alimlerden Molla Cami ve entellektüel etkileri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/13/2009 6:00 PM

The Transformation of the Ottoman Military from the Nizam-ı Cedid to the Vaka-yı Hayriye

The Transformation of the Ottoman Military from the Nizam-ı Cedid to the Vaka-yı Hayriye

Fatih Yeşil

Bu ay, Nizam-ı Cedid'den Yeniçeriliğin kaldırılışına Osmanlı kara ordusunda değişim üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/28/2009 6:00 PM

A Source of Instability in the Middle East: The Shatt al-Arab Problem

A Source of Instability in the Middle East: The Shatt al-Arab Problem

Burcu Kurt

Bu ay Ortadoğu'da kökleri 16. yüzyıla dayanan ve Osmanlı-İran ilişkilerinde de önemli bir yer işgal eden bir sorun; Şattü'l-Arap meselesi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/16/2009 6:00 PM

Fuat Köprülü: The Pioneer of Modern Turkish Historiography

Fuat Köprülü: The Pioneer of Modern Turkish Historiography

Abdülkerim Asılsoy

Bu ay modern Türk tarihçiliğinin öncü isimlerinden birini; eğitimci, yazar ve devlet adamı Fuat Köprülü (1890-1966) ve fikirleri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/10/2008 6:00 PM

The Historical Geography of Manisa County

The Historical Geography of Manisa County

Mehmet Karakuyu

Bu ay, Coğrafi yöntemlerle (GPS-CPS sistemleri) tarihi verileri birarada kullanarak tarihsel coğrafya alanındaki ilk çalışmalardan birini Manisa örneğinde yapan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karakuyu'nun doktora tezini tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/11/2008 6:00 PM

The Abdülhak Hamid Theatre Against Colonialism

Sevim Kebeli

Tez/Makale Sunumlarında Ağustos ayı konuğumuz Sevim Kebeli. Kendisiyle Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünde tamamladığı yüksek lisans tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8/4/2008 6:00 PM

The Foundation and Activities of the Ottoman Law School

The Foundation and Activities of the Ottoman Law School

Ali Adem Yörük

Tez/Makale Sunumlarında Temmuz ayı konuğumuz Ali Adem Yörük. Kendisiyle Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünde bitirmek üzere olduğu yüksek lisans tezini konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7/7/2008 6:00 PM

A Tanzimat Diplomat: Kostaki Musurus Pasha

A Tanzimat Diplomat: Kostaki Musurus Pasha

Nurdan Şafak

Tez/Makale Sunumlarında Haziran ayı konuğumuz Nurdan Şafak. Kendisiyle Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladığı doktora tezini konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/9/2008 6:00 PM

Migrations from the Ottoman Empire to Argentina in the Age of the First Globalization

Migrations from the Ottoman Empire to Argentina in the Age of the First Globalization

Kazım Baycar

Tez/Makale Sunumlarında Mayıs ayında Kazım Baycar'ın Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde hazırlamakta olduğu yüksek lisans tezi çerçevesinde 1870-1914 yılları arasında Osmanlı'dan Arjantin'e göç hareketleri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/5/2008 6:00 PM

Mosul Province during the Hamidian Period

Mosul Province during the Hamidian Period

Davut Hut

Tez/Makale Sunumları programı çerçevesinde konuğumuz olacak Dr. Davut Hut ile Marmara Ünivesitesi Tarih bölümünde tamamladığı doktora tezi üzerine konuşacağız. Hut tezinde, 1864-1909 tarihleri arasında Musul Vilayeti'nin idari, iktisadi ve sosyal yapısını inceliyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/7/2008 6:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).