TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Farewell to Crete! The Last Years of Ottoman Crete

Farewell to Crete! The Last Years of Ottoman Crete

Pınar Şenışık

Tez/Makale Sunumları programı çerçevesinde konuğumuz olacak Dr. Pınar Şenışık ile Boğaziçi Ünivesitesi Tarih bölümünde tamamladığı doktora tezi üzerine konuşacağız. Şenışık tezinde, 1895-1898 tarihleri arasında Osmanlı Giriti’nin iç dinamikleri, 1896 ve 1897 Girit isyanları, Yunanistan ve Avrupa devletlerinin adanın iç çatışmalarına yaptıkları geniş çaplı müdahaleleri, otonomi rejiminin kurulması ve Osmanlı askerlerinin adadan çekilmesini belirli bir tarihsel çerçevede inceliyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/3/2008 5:30 PM

The Navy in the Ottoman Empire

The Navy in the Ottoman Empire

Yusuf Alperen Aydın

Tez/Makale Sunumları programı çerçevesinde konuğumuz olacak Dr. Yusuf Alperen Aydın ile İstanbul Ünivesitesi Tarih bölümünde tamamladığı doktora tezi üzerine konuşacağız. Aydın tezinde, Osmanlı Donanmasında Kalyon dönemini (1700-1770) inceliyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/4/2008 5:30 PM

The Use and Organization of the Beylerbeyi Palace

The Use and Organization of the Beylerbeyi Palace

Tuncay Cengiz Göncü

7 Ocak 2008 tarihinde Türkiye Araştırmaları Merkezinin Tez/Makale Sunumları programı çerçevesinde konuğumuz olacak Tuncay Cengiz Göncü ile İstanbul Ünivesitesi Tarih bölümünde tamamladığı yüksek lisans tezi üzerine konuşacağız. Göncü tezinde, kullanımı ve teşkilat yapısı bağlamında Beylerbeyi Sarayını inceliyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/7/2008 5:30 PM

Understanding Gift Exchange in 18th Century Ottoman Society

Understanding Gift Exchange in 18th Century Ottoman Society

Aykut Mustak

1 Aralık 2007 tarihinde Türkiye Araştırmaları Merkezinin Tez/Makale Sunumları programı çerçevesinde konuğumuz olacak Aykut Mustak ile Boğaziçi Ünivesitesi Tarih bölümünde tamamladığı yüksek lisans tezi üzerine konuşacağız. Mustak tezinde, MAD 1279 Kodlu Hediye Defteri Üzerine yaptığı çalışmasından hareketle XVIII. yüzyıl Osmanlı'sında hediyeleşme algısını inceliyor.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/1/2007 6:00 PM

The Perception of Traditional Ottoman Architecture in Modern Architecture

The Perception of Traditional Ottoman Architecture in Modern Architecture

Yavuz Sezer

5 Kasım 2007 tarihinde Türkiye Araştırmaları Merkezinin Tez/Makale Sunumları programı çerçevesinde konuğumuz olacak Yavuz Sezer ile Boğaziçi Ünivesitesi Tarih bölümünde tamamladığı yüksek lisans tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/5/2007 6:00 PM

Non-Muslim Property and Market Relations in 19th Century Istanbul

Non-Muslim Property and Market Relations in 19th Century Istanbul

Zahit Atçıl

Eylül ayında Tez/Makale Sunumları-55 toplantısının konuğu Boğaziçi Ünivesitesi Tarih bölümünde yüksek lisans tezinin yazımını tamamlayan Zahit Atçıl olacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9/3/2007 5:00 PM

The Janissaries as the Locus of Opposition from Sened-i İttifak to Vak’a-yi Hayriyye

The Janissaries as the Locus of Opposition from Sened-i İttifak to Vak’a-yi Hayriyye

Mert Sunar

Temmuz ayında Tez/Makale Sunumları-54 toplantısının konuğu SUNY Binghamton Ünivesitesi Tarih bölümünde doktorasını tamamlayan Dr. Mert Sunar olacaktır. Tezinde yeniçeri ocağının kaldırılması sürecini inceleyen Sunar, yeniçeriliğin askerlik dışında siyasi ve iktisadi alanlardaki etkinlikleri çerçevesinde Osmanlıda yeniçerilik, devlet ve toplumsal yapı üzerine mülahazalarda bulunmaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7/16/2007 6:00 PM

Suleyman the Lawgiver’s Favorite Ibrahim Pasha and the Making of Ottoman Universal Sovereignty

Ebru Turan

Haziran ayı içinde düzenleyeceğimiz ikinci Tez-Makale Sunumları programında Yrd. Doç. Dr. Ebru Turan'ı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/18/2007 6:30 PM

A Turkish Newspaper in Tsarist Russia: Şark-i Rus (1903-1905)

A Turkish Newspaper in Tsarist Russia: Şark-i Rus (1903-1905)

Selçuk Türkyılmaz

Haziran ayı Tez-Makale Sunumunda Selçuk Türkyılmaz'ı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/9/2007 5:00 PM

The Ulema’s Perception of the Second Constitutional Period

The Ulema’s Perception of the Second Constitutional Period

Serhat Aslaner

Mayıs ayı Tez-Makale Sunumunda Serhat Aslaner'i misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/21/2007 6:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).