YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Müzelerde Eğitim Etkinlikleri

Kadriye Tezcan Akmehmet

18 Ekim 2012 Perşembe 18:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği "Sanat Tarihine [Mümkün] Bakışlar" başlıklı Yuvarlak Masa Toplantılarının on ikincisi 18 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Toplantıda, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Kadriye Tezcan Akmehmet ile “Müzelerde Eğitim Etkinlikleri”ni konuşacağız. 

Eğitim kavramı, müzelerin kuruluşlarından itibaren müzelerle bağdaştırılmıştır; ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra müzelerde eğitime bakış toplumsal yaşam, eğitim ve müzecilik alanındaki ilerlemelere paralel olarak gelişmiştir; “Eğitim” müzelerin koruma ve araştırma işlevlerinin yanında yer alan iletişim işlevinin altında, temel müze işlevlerinden biri olarak yerini almıştır. 20. yüzyılda bu çalışmalar giderek yaygınlaşmış ve kapsamı genişlemiş; ayrı bir bilimsel disiplin olarak ‘müze eğitimi’ alanı doğmuştur. Müze eğitiminin müzecilikte giderek artan bu önemi, müzelerde eğitim çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Konuşmada;

·    Müze eğitiminin tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?

·    Müze eğitiminin amacı ve önemi nedir?

·    Müzelerde eğitim çalışmalarının kapsamı nedir? Müzelerde ne tür etkinlikler yapılmaktadır?

soruları tartışılacak, müzelerdeki eğitim çalışmalarından örnekler verilecektir.

 

Sanat Tarihine [Mümkün] Bakışlar - XII

18 Ekim Perşembe

18.00 

Müzelerde Eğitim Etkinlikleri

Kadriye Tezcan Akmehmet*

Şakir Kocabaş Salonu

Düzenleyen: Zeynep Gökgöz

 

*İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Anabilim Dalı’nda “Kabataş Erkek Lisesi’nin Türkiye’de Ortaöğretim Bağlamında Okul-Müze Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı tezini tamamlayarak yüksek lisans derecesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi Doktora Programı’nda “İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Arkeoloji Müzelerinin Nesne Merkezli Eğitim Etkinlikleriyle Kullanılması” başlıklı teziyle doktor unvanı aldı. ABD Fulbright Visiting Scholar Programı’ndan 2010-2011 döneminde aldığı bursla “müzelerde aile katılımı çalışmaları” konulu doktora sonrası araştırmasını George Washington Üniversitesi Müzecilik Programı’nda “tamamladı. Kabataş Erkek Lisesi Okul Müze’si ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi kuruluşunda proje koordinatörü olarak görev almış olan Kadriye Tezcan Akmehmet, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. YTÜ Sanat Yönetimi Anabilim Dalı ve Müzecilik Yüksek Lisans Programı’nda dersler vermekte; müze eğitimi alanında ve özellikle okul-müze ilişkisi, müze toplum ilişkisi ve müzelerde aile katılımı konularında yayın ve araştırmaları bulunmaktadır. 

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.