YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Tefsir Öğretimi Açısından Elmalılı Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili

İshak Özgel

5 Şubat 2015 Perşembe 17:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Şubat ayında Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin birlikte düzenlediği Sohbet programında İshak Özgel* misafirimiz olacak. Özgel, Elmalılı Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsirini, tefsir öğretimi açısından irdeleyen bir sunum yapacak. Osmanlı medreselerindeki tefsir müfredatına bakıldığında temel klasik kaynakların mütalaası ile tefsir ilminin temel meseleleri, yöntemlerinin öğretildiği görülür. Günümüze gelindiğinde ise İlahiyat programlarında tefsir ilmi üç temel başlık altında tedris edilmektedir: Tefsir Usulü, Tefsir Tarihi, Tefsir. Bu bağlamda medrese programındaki gibi bir planlama yapılmamış olup özellikle tefsir dersinde mütalaa edilecek temel bir kitap seçimi de önemli bir sorundur. Ayrıca tefsir derslerinde verimi düşüren en önemli husus Arapçanın iyi bir derece bilinmemesidir. Dersler klasik kaynaklarla yapıldığında Arapça metni akıcı olarak okuyamama problemi nedeniyle tedris ibare çözmeye dönüşmektedir. Klasik kaynaklardan beklenen amaçları gerçekleştirecek mevcut Türkçe eserler arasında buna en uygun olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın “Hak Dini Kur’ân Dili” adlı tefsiridir. Bu eser metodu, dili,  üslubu, muhtevası ve kaynakları itibariyle bu ihtiyacı karşılayacak mahiyettedir.

* Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.

Bu programın, BSV Bülten'in 87. sayısı 94-96 sayfaları arasında yayınlanan, değerlendirme metnini aşağıdaki link üzerinden okuyabilirsiniz...

https://www.bisav.org.tr/tr-TR/Bulten/239/1453/tefsir_ogretimi_acisindan_elmalili_hamdi_yazir_in_hak_dini_kur_an_dili

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.