SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Osmanlı Minyatürü'nde Mevlânâ'nın Yaşam Öyküsü: Menâkıbü'l Arifîn ve Tercüme-i Sevâkıb-ı Menâkıb Nüshaları

Hesna Haral

18 Nisan 2015 Cumartesi 15:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında Hesna Haral’ı misafir ediyor. 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek programda Haral’ın doktora tezi “Osmanlı Minyatürü'nde Mevlânâ'nın Yaşam Öyküsü: Menâkıbü'l Arifîn ve Tercüme-i Sevâkıb-ı Menâkıb Nüshaları”nı konuşacağız.

İslam şiirinin önde gelen şairlerinden Mevlânâ Celâleddin Rumî, hayatı ve tasavvuf edebiyatına kazandırdığı eserlerle Türk kültüründe derin etkiler bırakmış bir sufîdir. Mevlânâ'nın hayatı, onun yakınlarında bulunan kişiler tarafından ölümünden kısa bir süre sonra yazıya geçirilmiştir. Büyük sufînin yaşam öyküsünü konu edinen çalışmalar içerisinde, Ahmed Eflakî'nin Menâkıbü'l-ârifîn isimli kitabı gerek Mevlevî gerekse de diğer sufî çevrelerde rağbet edilen bir eser olmuştur. Menâkıbü'l-ârifîn ve onun Türkçe kısaltma tercümesi olan Derviş Mesnevihan Mahmud Dede'nin kaleme aldığı Tercüme-i Sevâkıb-ı Menâkıb'ın resimli nüshalarından yola çıkılarak Mevlânâ ve onu takip eden Mevleviyye Tarikatı büyüklerinin yaşam öyküsünün Osmanlı minyatürüne nasıl yansıdığı bu tez çalışmasında konusudur.

Kırkambar Tez-Makale Sunumu

Osmanlı Minyatürü'nde Mevlânâ'nın Yaşam Öyküsü: Menâkıbü'l Arifîn ve Tercüme-i Sevâkıb-ı Menâkıb Nüshaları

Hesna Haral*

18 Nisan 2015 Cumartesi

15.00

Şakir Kocabaş Salonu

 

* 1978 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta ve lise eğitimini Sivas'ta tamamladı. 1997 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümüne girdi. Lisans eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi Türk Sanatı Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Prof. Dr. Selçuk Mülayim danışmanlığında "Osmanlı Minyatüründe Kadın: Levnî Öncesi Üzerinde Bir Deneme" başlıklı yüksek lisans tezi ile 2006 yılında mezun oldu. 2007 senesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora öğrenimine başladı. 2014 yılında Prof. Dr. Banu Mahir danışmanlığında "Osmanlı Minyatürü'nde Mevlânâ'nın Yaşam Öyküsü: Menâkıbü'l Arifîn ve Tercüme-i Sevâkıb-ı Menâkıb Nüshaları" başlıklı teziyle doktor oldu.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.