TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

XIX. Yüzyıl Osmanlı Şehir Tarihi Yazımı: Hükümet Konakları Örneği

Yasemin Avcı

6 Ocak 2018 Cumartesi 17:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Şehir ve Mahalle Konuşmaları başlıklı yeni program serisine başlayan Türkiye Araştırmaları Merkezi, mekan, şehir ve mahalle konularını tarihi ve güncel yönleri ile konuşmaya fırsat verecek tez, makale, kitap, proje vb. çalışmaları kitlesine ulaştırıp tartışmaya devam ediyor. Bu minvalde serinin Ocak ayı konuğu Osmanlı’da Hükümet Konakları üzerine yazdığı kitabı* çerçevesinde Yasemin Avcı** olacak.

1860’lı yıllardan itibaren, tüm Osmanlı eyaletlerinde, hatta küçük idari merkezlerde dahi, boy gösteren hükümet konakları, devletin “inşa edilmiş bir gerçekliğe” kavuşması, soyut ve müphem bir olgu olmaktan çıkarak kisveye bürünmüş halleridir. Bu şekilde şahsileşmiş yerel iktidar olgusu ortadan kalkmaya, himaye ve intisab sisteminden profesyonelliğe ve bürokratlığa geçilmiş, bu yapılar devletin güç merkezleri olarak görülmüştür. Yapılar etrafına yerleşen kışla, idadi, rüştiye, adliye binası, jandarma dairesi, belediye, postane, hatta hapishane gibi resmi binalarla beraber yeni bir “kamu sitesi” oluşmuş, ayrıca“hükümet meydanı” adıyla da anılan bu alanın, Osmanlı kent yaşamında artık çok daha sık görülen, resmi kutlamalara, açılış törenlerine, nutuklara, hatta kitle gösterilerine mekân olması serüvenini konuşacağız.

 

* Osmanlı Hükümet Konakları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2017.

** Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.