YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Eski Bahçeye Bir Nev-Râh Açmak: Kadim Metinlere Yeni Bir Gözle Bakmak

Dursun Ali Tökel

19 Ocak 2012 Perşembe 18:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde 2011-2012 döneminde Klasik Türk Edebiyatı Konuşmaları adıyla başlattığımız program dizisinin üçüncü oturumunda Dursun Ali Tökel’i misafir edeceğiz. Tökel ile “Eski Bahçeye Bir Nev-Râh Açmak: Kadim Metinlere Yeni Bir Gözle Bakmak" üzerine konuşacağız.

Üniversitelerimizdeki Eski Türk Edebiyatı metinlerini inceleme yöntemlerimiz, eski metinlerimizi anlamamızı, algılamamızı, anlatmamızı, Barthes’in deyişiyle metni edebî bir hazza dönüştürebilmemizi; onun aracılığıyla bu hazzı insanlığa aktarabilmemizi ne derece mümkün kılmaktadır? Bugün üniversiteye hazırlanan gençlerin, divan edebiyatına dair ön yargılarla dolu bilgileriyle (hayattan kopuk; saray edebiyatı, soyut edebiyat, elit tabakaya ait, anlaşılmaz bir dili var vb.), Tanzimatçıların divan edebiyatına bakışlarındaki olumsuz kanaatler arasında hiç bir farkın olmaması insana yüz elli yıldır kaç arpa boyu yol gidildiğini sorgulatmaktadır.

Tarihte, felsefede, sosyolojide, pozitif bilimlerde olduğu kadar sosyal bilimlerin her alanında, Batıda ortaya çıkmış, metin ve sorun çözme/analiz etme/sentezleme yöntemlerini kullanırken; Yeni Türk Edebiyatı metinlerinde modern edebiyat kuramlarına başvururken bu kuramsal metotların Klasik Türk şiirine uygulanması mümkün müdür/ gerekli midir? “Zira metin eski de olsa ona bakan göz yenidir ve anlaşılmak isteniyorsa yeniyle irtibata geçmelidir.” Metinle yorumbilimsel söyleşinin amacı, Gadamer’in dediği gibi geçmişi su yüzüne çıkarmak değil, metin ile okur arasında bir köprü kurabilmek ve böylece anlama sürecinin ilk adımını atmaktır.

Sonuç olarak, bu metotlar uygulandığında ulaştığımız sonuçlar bu metinlerin edebî, milli ve evrensel değeri için ne ifade edecektir? Modern edebiyat kuramlarını, Osmanlı dönemi şiirlerine uygulamanın metodolojisi ne olacaktır, bu uygulama hangi şartlarda anlamlı bir metin çözme kuramına dönüşecek ve yadırganmayacaktır? Mevcut uygulamalar hakkında neler söylenebilir?

Bu söyleşide, yukarıdaki sorulara cevaplar aranacak ve konuşma, bu alanda tarafımızdan yapılan araştırmalarla örneklendirilmeye çalışılacaktır.

 

KLASİK TÜRK EDEBİYATI

KONUŞMALARI III

"Eski Bahçeye Bir Nev-Râh Açmak: Kadim Metinlere Yeni Bir Gözle Bakmak"

Dursun Ali Tökel*

19 Ocak 2012 Perşembe

Saat: 18.00

Şakir Kocabaş Salonu

Düzenleyen: Meryem Babacan

 

* 1962 yılında Samsun’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1987 yılında bitirdi. Mezuniyet sonrası çeşitli okullarda bir müddet öğretmenlik yaptıktan sonra, 1992 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak girdi ve aynı üniversitede, 1994 yılında yüksek lisansını, 1998 yılında da doktorasını tamamladı. Hâlen aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli dergilerde makaleleri yayımlanan Tökel’in,Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar: Şahıslar Mitolojisi(Akçağ Yay., 2000),  Divan Şiirinde Harf Simgeciliği (Hece Yay., 2003) ve Deneysel Edebiyat Yönüyle Divan Şiiri (Hece Yay., 2011) adlarıyla yayımlanmış üç kitabı vardır.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.