MAM WORKSHOPS

Bilişsel Sinirbilimleri ve Felsefe Atölyesi

Lütfü Hanoğlu

24 Nisan 2010 Cumartesi Salon: ARAŞTIRMA I SALONU

Günümüzde geliştirilen yeni teknikler ve beynin işleyişi ile ilgili oluşan bilgi birikimi sayesinde sinirbilimleri, daha önce kendi bilimsel araştırma alanından dışladığı veya ele almaya cesaret edemediği bilinç, karar verme, akıl yürütme, özgür irade gibi üst düzey zihinsel fenomenleri artık ele almaya başlamıştır. Ancak kanımızca buradaki sorunlu iki nokta, bu alanlarda deneysel araştırma planlarının ciddi içerikli teorik alt yapıdan yoksun olması ile çok sayıda ve hızla biriken deneysel verilerin üst teorik çerçevelerde yorumlanma eksikliğidir. 

Amaç:
Grubun amacı, seçilecek bazı üst düzey zihinsel fenomenler için hem felsefi arka plan oluşturmak, hem de sinirbilimsel verileri gözden geçirmek; sonrasında ise, daha uygun deneysel metodolojiler ve teorik açıklama modelleri geliştirmeye çalışmaktır.
Plan/Yöntem:
Çalışma iki aşamalı olarak planlanmıştır. İlk aşamada, zihinsel fenomenlerin altında yatan beyin süreçlerinin nasıl işlediğine yönelik, özellikle nöroanatomi odaklı okumalar yapılacaktır. Bu okumaların amacı, beyne ilişkin nöroanatomik ve kognitif nörobilimsel temel bir düzey oluşturarak, katılımcıların bu konudaki eksiklerinin tamamlanmasıdır. 
Bu amaçla seçilen temel metinler şunladır:
  • M.-Marsel Mesulam, “Behavioral Neuroanatomy: Large-Scale Networks, Association Cortex, Frontal Syndromes, the Lirnbic System, and Hemispheric Specializations”,  M.-Marsel Mesulam (Ed.), Principles of Behavioral and Cognitive Neurology, New York: Oxford University Press, 2000, pp. 1-120[Türkçesi: M.-Marsel Mesulam, “Davranışsal Nöroanatomi: Geniş Boyutlu Şebekeler, Asosiyasyon Korteksi, Frontal Sendromlar, Limbik Sistem ve Hemisferik Özelleşmeler”, Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri içinde, Yelkovan Yayıncılık].
  • M.-Marsel Mesulam, “From Sensation to Cognition”, Brain, 1998, 121: 1013–1052.
  • M.-Marsel Mesulam, “Representation, Inference, and Transcendent Encoding in Neurocognitive Networks of the Human Brain”, Annals of Neurology, 2008, 64: 367–378.
Atölyenin bu ilk aşamasının 6 ay içinde bitirilmesi planlanmıştır.
İkinci aşamada ise, seçilecek olan özel zihinsel işlevler üzerinden (özgür irade, öznellik vb.) çalışma ilerletilecektir. Bu ikinci aşamada yukarda tanımlanan amaç çerçevesinde takip edilecek yöntem;
·         Seçilen üst düzey zihinsel işleve ilişkin yapılmış sinirbilimsel çalışmaların hem sonuçları hem metodolojileri bakımından gözden geçirilmesi,
·         Bu işlevler üzerine felsefi planda oluşmuş bulunan tartışmaların gözden geçirilmesidir.
Bir sonraki basamak, felsefi arka plandan ve sinirbilimsel verilerin eleştirel değerlendirilmesinden ortaya çıkacak yaklaşımla deneye uygulanabilecek hipotezler üretmek ve mümkün olursa bunları sınamaktır.  
İkinci aşamada üzerinde çalışılmak için seçilecek alan(lar) ortaya çıkan eğilimler doğrultusunda belirlenecek ve bu aşamanın ayrıntılı programı bu çerçevede oluşturulacaktır.  

 

 

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.