SEMINARS

2018 BAHAR SEMINARS

GENELGİRİŞ SEMİNERLERİ

GENEL

SEMINAR TITLE INSTRUCTOR TIME
Edebiyat, İdeoloji ve Siyaset Mustafa Özel 6X1
Modern Siyaset Felsefesi Ahmet Okumuş 6X1

GİRİŞ SEMİNERLERİ

KAM

SEMINAR TITLE INSTRUCTOR TIME
Küresel Siyasetin Dinamikleri İsmail Yaylacı 6X1

MAM

SEMINAR TITLE INSTRUCTOR TIME
İslami İlimlerin Teşekkülü: Tefsir, Fıkıh, Kelam M. Taha Boyalık, Nail Okuyucu, Hayrettin Nebi Güdekli 6X1
Klasik Sosyal Teori II Nurullah Ardıç 6X1

SAM

SEMINAR TITLE INSTRUCTOR TIME
Osmanlı Edebiyatı ve Estetik Berat Açıl 6X1

TAM

SEMINAR TITLE INSTRUCTOR TIME
Osmanlı Tarihi : Modern Dönem Tufan Buzpınar 6X1

TEMEL SEMİNERLER

KAM

SEMINAR TITLE INSTRUCTOR TIME
Çin Dış Politikası Kadir Temiz 6X1
İsrail Siyasetine Giriş: Olaylar, Kavramlar II Özgür Dikmen 6X1
Kamu Yönetimini Yeniden Düşünmek Ömer Dinçer 3X2
Modern İslamic Thought Yakoob Ahmed 6X1
Para ve Ekonomi Lokman Gündüz 3X1
Siyaset, Teori ve Eleştiri Muhammed A. Ağcan 6X1
Uluslararası Sistem / Hukuk ve İslam Dünyası Berdal Aral 6X1

MAM

SEMINAR TITLE INSTRUCTOR TIME
20. Yüzyılda Fizik: Kuantum Mekaniği Baha Zafer 6X1
el-Medhal İle'l-Ulûmi'l-İslâmiyye Mahmoud Chabban 6X1
Fenomenolojiye Giriş Erdal Yılmaz 8X1
Modern Türkçe Biyografi İsa İlkay Karabaşoğlu 3X1

SAM

SEMINAR TITLE INSTRUCTOR TIME
Fotoğraf Tarihine Giriş Tuba Deniz 3X1
İslam Coğrafyasında Sinemanın Tarihi Yusuf Ziya Gökçek 6X1
İslam Felsefesinde Estetik Ayşe Taşkent 6X1
Modern Türk Şiiri Alphan Y. Akgül 3X2
Musiki Medeniyetimiz: Müellifler ve Metinler Fazlı Arslan 6X1

TAM

SEMINAR TITLE INSTRUCTOR TIME
Cumhuriyet Dönemi Düşünce Akımları Ali Erken 6X1
Medreselerin Ortaya Çıkışı ve Kurumsallaşması Harun Yılmaz 6X1
Osmanlı Afrikası Hatice Uğur 3X1
Osmanlı Balkan Coğrafyası: Tarih ve Düşünce Hasan Korkut 3X1
Osmanlı Hukuk Modernleşmesi Ali Adem Yörük 6X1
Osmanlı Şehirleri ve İstanbul Yunus Uğur 6X1
Osmanlı Sosyal Tarihi Betül İpşirli Argıt 6X1

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).