TAM READING GROUPS

Demokrat Parti Dönemi Hatırat Okuma Grubu

Abdülkerim Asılsoy

9 Mart 2020 Pazartesi Salon: ARAŞTIRMA I SALONU

Yakın tarih çalışmalarının temel kaynaklarından birini de hiç şüphesiz hatırat türünden eserler teşkil eder. Hâkim siyasi kültürün/iktidarın yazdığı/var kıldığı tarih yanında farklı saiklerle de olsa onun karşısında konumlanan siyasetçi, asker, idareci, bürokrat, ilim adamı, sıradan vatandaş vs. gibi pek çok insanın içinde kendine yer bulduğu geniş bir kitle resmî tarihin bize söylediği şeylerden büsbütün farklı şeyler anlatabilmektedir. Bu bakımdan hatırat türünden eserler, resmî tarihin söyledikleri kadar sükût ile geçtiği konular hakkında birinci elden bilgi veren eserlerin en önemlilerinden birisi sayılabilir. Siyasî tarih başta olmak üzere iktisat tarihi, içtimaî tarih ve zihniyet yapıları hakkında önemli bilgi kaynağı mesabesinde bulunan hatıratlar Türkiye’nin yakın dönem tarihi ile ilgilenen araştırmacılar için özgün ve vazgeçilemez bilgiler ihtiva etmektedir.  

Yakın Türk tarihinin önemli dönemeç noktalarından birini çok partili hayat denemesinin diğer bir ifade ile Demokrat Partili yılların oluşturduğu herkesin malumudur. Bu okuma grubuyla öncelikle Demokrat Partili siyaset ve devlet adamlarına ait hatıra kitaplarının okunması planlanmaktadır. Dönemin hususen siyasi hadiselerini bu hadiselere doğrudan ya da dolaylı karışmış olan kişilerin kaleminden okumak suretiyle meselelerin olaylara bizzat katılanların zaviyesinden nasıl göründüğünü, aktörlerin neyi hedeflediklerini, yapmak istedikleriyle ortaya konanlar arasında bir mesafeden bahsedilip bahsedilemeyeceği gibi sorular irdelenmeye çalışılacaktır.  

Abdülkerim Asılsoy* ile gerçekleştirilecek okuma grubuna katılmak isteyenler 20 Mart 2020 Cuma gününe başvuru yapabilirler.

Başvuru süresi dolmuştur...

Grubun ilk toplantı tarihi, başvurusu kabul edilenlere e-posta ile ayrıca bildirilecektir.

*Dr., Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.