TAM SEMINARS

Osmanlı-Türkiye Tarihi: Klasik Dönem

Zahit Atçıl

Bu seminerde Moğol sonrası dönemde ortaya çıkan Osmanlı Devleti’nin İslam ve Türk/Moğol geleneklerinden tevarüs ettiği siyasî kültürün erken modern döneme kadar geçirdiği aşamalara değinilecektir. Temelde Osmanlı devletinin oluşumu ve yapısı etrafında şekillenen tartışmalarda şu konular işlenecektir: Hanedanın meşruiyeti ve veraset meselesi, Osmanlı fetihleri ve diplomasinin gelişimi, Osmanlı bürokratik yapısının gelişim aşamaları, merkez ve taşra malî yapılanması, iktisadî dünya görüşü.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ZEYREK SALONU 23.10.2021 16:00 1 Zahit Atçıl
ZEYREK SALONU 30.10.2021 16:00 1 Zahit Atçıl
ZEYREK SALONU 6.11.2021 16:00 1 Zahit Atçıl
ZEYREK SALONU 13.11.2021 16:00 1 Zahit Atçıl

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.