TAM SEMINARS

Osmanlı Askeri Tarihinin Kaynakları (1400-1700)

Özgür Kolçak

Erken Modern Osmanlı Askerî Tarihinin Kaynakları (1400-1700) adlı seminer temel düzeyde Osmanlı tarihi bilgisine sahip öğrencileri klasik dönem Osmanlı askerî tarihinin ana kaynaklarıyla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Seminer boyunca Osmanlı askerî tarihi hakkında bilgi veren anlatı kaynakları ve defter serileri teknik özellikleri ve içerikleri bakımından tanıtılacak; örnek metinler öğrenciyle buluşturulacaktır. Seminer dört oturum olarak planlanmıştır. “Tefekkür Edenler” başlığını taşıyan ilk oturumda fürusiyye metinleri, okçuluk risaleleri, silahşornameler, ıslahatname-siyasetname metinlerinde askerlikle ilgili bahisler ve sefaretname-esaretnamelerde Osmanlı ordu yapısına dair gözlem ve tavsiyeler ele alınacaktır. “Sefer Görenler” başlıklı ikinci oturumda, gazavatnameler, sefernameler, sefer ruznameleri ve menzilnameler gibi askerî hareketliliğe bizzat katılmış kişilerin kaleminden çıkma betimleyici metinler tanıtılacaktır. “Kayıt Tutanlar” oturumunda sefer mühimmat listeleri, kale müfredat veya yoklama defterleri, mevacip defterleri, tımar yoklamaları gibi personel ve mühimmat envanteri çıkarmaya yönelik kayıtlar tartışılacaktır. Seminerin son oturumu “Hesap Edenler”, erken modern Osmanlı harbiyesinin muhasebe defterlerini tanımaya yöneliktir. Burada cebehane-i âmire ve harç-ı hassa muhasebeleriyle birlikte has ahır defterleri ve sefer/ordu ruznamçeleri ele alınacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ZEYREK SALONU 27.04.2024 13:45 1 Özgür Kolçak
ZEYREK SALONU 4.05.2024 13:45 1 Özgür Kolçak
ZEYREK SALONU 11.05.2024 13:45 1 Özgür Kolçak
ZEYREK SALONU 18.05.2024 13:45 1 Özgür Kolçak

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.