TAM SEMINARS

Osmanlı Modernleşmesi ve Hilafet

Nurullah Ardıç

Bu seminerde Osmanlı-Türkiye modernleşmesi bağlamında hilafet kurumunun geçirdiği dönüşüm ve hilafet üzerine yapılmış tartışmalar ele alınacaktır. Özellikle II. Meşrutiyet döneminin başladığı 1908’den hilafetin kaldırıldığı 1924’e kadar olan sürece odaklanacak olan seminerde halifeliğin Osmanlı Devleti’ndeki konumu ve dönüşümü, II. Abdülhamit sonrası hilafetin dönüşümü, halifenin ve şeyhülislamın konumu üzerine yapılan tartışmalar, I. Dünya Savaşı’nın ve Avrupa sömürgeciliğinin etkisi ile Milli Mücadele döneminde hilafetin ilgasına yol açan faktörler ve hilafet sonrasına etkileri gibi konular tartışılacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
Vefa Salonu 20.04.2024 15:00 1 Nurullah Ardıç
Vefa Salonu 27.04.2024 15:00 1 Nurullah Ardıç
Vefa Salonu 4.05.2024 15:00 1 Nurullah Ardıç
Vefa Salonu 11.05.2024 15:00 1 Nurullah Ardıç

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.