SAM ROUNDTABLE MEETINGS

Yeşilköy: Kentsel Kültürel Bellek ve Miras Koruma

Kübra Turangil

11 Haziran 2022 Cumartesi 16:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Sanat Araştırmaları Merkezi Tez-Makale Sunumları kapsamında 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Kübra Turangil’i konuk ediyor. Turangil'den FSMVÜ Mimarlık Anabilim Dalı'nda tamamladığı “Yeşilköy: Kentsel Kültürel Bellek ve Miras Koruma” başlıklı yüksek lisans tezini dinleyeceğiz.

Kent hafızası bağlamında kültürel bellek olgusu, kültürel miras koruma çalışmalarının tamamlayıcı unsurudur. Tarihî bir alana kendine özgü çehreyi kazandıran yapılar, anıtlar, meydanlar, sokaklar, yollar olduğu gibi, o yere ait dokular, renkler, hatıralar, sözlü anlatılar, geleneksel ve ritüelistik tekrarlardan oluşan tinsel unsurlardır. Kültürel bellekte yer eden bu tamamlayıcı unsurlar, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarla ayrı düşünülmemelidir. Bu çalışma Yeşilköy'de kültürel bellek ve kültürel miras koruma ilişkisine dair somut veriler ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Yeşilköy semtinin, 19. yüzyıl ortalarından bugüne dek şahit olduğu tarihî olaylar, sosyo-kültürel yapısı, tarihî çevresinin oluşumu, günümüzdeki mevcut hali irdelenmiştir. Gerçekleştirilen saha çalışmaları ile Yeşilköy'de yerin ruhu, topoğrafya, doğal peyzaj, kentsel sit ve tarihî çevreyi kapsayacak şekilde kültürel belleğin izleri sürülmüştür. Çalışma Yeşilköylülerle gerçekleştirilen sözlü tarih mülakatlarından elde edilen verilerle desteklenmiştir. Bununla beraber Yeşilköy'de hafıza mekânları, insanî ilişkiler, geleneksel ve gündelik ritüellere dayalı sözlü tarih anlatılarının; edebiyatta ve anılarda, Türk sinemasında, yer alan Yeşilköy imgesiyle örtüştüğü görülmüştür. Kültürel çeşitliliği, demografik yapısı, tarihî silüeti günden güne değişen Yeşilköy'de kent hafızası bağlamında kültürel belleğin kayıt altına alınması hedeflenmiştir.

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.