Ali Birinci Koleksiyonu Biyografi Fişleri Erişime Açıldı

25 Aralık 2020 Cuma

Prof. Dr. Ali Birinci tarafından Bilim ve Sanat Vakfı’na bağışlanan biyografi fişleri, dijitalleştirme süreçleri tamamlanarak, 31 Aralık 2020 itibariyle http://dspace.bisav.org.tr/ adresi üzerinden erişime açılıyor. 

Ali Birinci, biyografi fişlerini “Şahsiyetler”, “Vefeyat” ve “Kabristanlar” şeklinde üç ana başlık altında gruplandırmış, dijitalleştirme süreci de bu tasnife bağlı kalınarak yürütülmüştür. Yaklaşık 2000 pozdan oluşan ve PDF, OCR PDF, JPEG, TIFF formatlarında taranan biyografi fişlerinin PDF versiyonları erişime açılacaktır.

Şahıs merkezli bilgiler içeren ve isim bazlı tasnif edilmiş olan “Şahsiyetler” klasöründeki fişler, her isim hakkındaki fişe sayfa ve barkod numaraları eklenerek tek bir PDF dosyası olarak veritabanına yüklenmiştir. Vefat ilanlarını yıllara göre ihtiva eden “Vefeyat” klasörleri (ör. 1933’te vefat edenler bir zarf, 1934’te ölenler ayrı bir zarf) yine orijinal gruplandırma temelinde dijitalleştirilmiş, tek bir fiş birden fazla kişiye dair veri içerdiği için bu zarfların her biri tek bir dosya halinde taranarak veritabanına yüklenmiştir. Bununla beraber bu dosyalarda geçen her bir farklı isim anahtar kelime olarak sisteme girilmiştir. Mezar taşı metinlerini ihtiva eden “Kabristanlar” klasöründeki fişler için de aynı yol izlenmiştir. 

Ali Birinci Koleksiyonu Biyografi Fişleri’nin her bir dosyası sisteme girilirken fiş başlığı ile yetinilmemiş, fiş metinlerinde geçen özel isimler, kitap ve kurum isimleri de anahtar kelimelere eklenmiştir. Böylece bir kişiyle ilgili bilgilerin, sadece kendisine tahsis edilen dosyada değil, şayet geçiyorsa, diğer dosyalarda da bulunabilmesine zemin hazırlanmıştır. Fişlerin başlıklarında orijinal imlâya sadık kalınmıştır.

Vakfımıza yaptığı bu değerli bağışlarından dolayı Ali Birinci hocamıza teşekkür ediyor ve Biyografi Fişleri veritabanının hem benzer dijitalleştirme çalışmalarına ön ayak olmasını hem de Türkiye’nin kültür, düşünce hayatına ve biyografi araştırmalarına katkı sağlamasını diliyoruz. 

Saygılarımızla

Bilim ve Sanat Vakfı

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.