SAM SEMINARS

İslam'da Estetik Düşüncesi

Muhammed Fatih Kılıç

Bu seminerde İslam düşüncesinde estetikle ilişkilendirilebilecek bazı teoriler ve bunların sunduğu imkânlar üzerine tartışmalar yapılacaktır. Seminerin ilk oturumunda İhvân-ı Safa’nın güzellik ve sanat anlayışı müzik üzerinden tartışılacaktır. İkinci oturumda İbn Sînâ’nın metafizikle iç iç geçmiş güzellik anlayışı; Tanrı’nın güzelliği ve bunun âleme nasıl yansıdığı, yanı sıra İbn Rüşd’ün mimesisi nasıl yorumladığı işlenecektir. Üçüncü oturum İbnü’l-Heysem’e ayrılacak ve İslam estetiği literatüründe İbnü’l-Heysem’e yönelik yaklaşım, yani onun estetiği diğer etik ve metafizik gibi disiplinlerden ayırdığına ilişkin anlayış değerlendirilecektir. Son oturumda ise tasavvuf düşüncesinin, özellikle de esma-i hüsna’nın tecellisi anlayışının ve ihsan kavramının hem tanrısal hem de insani boyutları güçlü bir estetik teorisi geliştirmek için nasıl bir imkân sunduğu tartışılacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ÇEVRİMİÇİ 21.03.2021 12:30 1 Muhammed Fatih Kılıç
ÇEVRİMİÇİ 28.03.2021 12:30 1 Muhammed Fatih Kılıç
ÇEVRİMİÇİ 4.04.2021 12:30 1 Muhammed Fatih Kılıç
ÇEVRİMİÇİ 11.04.2021 12:30 1 Muhammed Fatih Kılıç

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.