SAM ROUNDTABLE MEETINGS

Temsil Krizi: Türk Romanında Örtülü Kadının Edebi Kimliği

Didem Arvas

10 Aralık 2022 Cumartesi 13:00 Salon: KIRMIZI SALON

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 10 Aralık 2022 Cumartesi günü İclal Didem Arvas’ı konuk ediyor. Arvas’dan, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı'nda tamamladığı “ Temsil Krizi: Türk Romanında Örtülü Kadının Edebi Kimliği” başlıklı doktora tezini dinleyeceğiz.

Bu doktora tezi, Türk romanlarında (1910-2017) başörtülü kadınların kimlik temsillerine atanan etikle ilgili ve problematik anlamları anlatı etiğine dayanarak incelemektedir. Bu tezin konusu olan başörtülü kadınlar, post-yapısalcı yöntemin verileri (Derrida, Lacan, Ahmed) çerçevesinde edebi olaylarda dış görünüş ya da marjinal aşırılık kılığında gösterilmiştir. "Anlatısal ilerleyiş" kavramı kullanılarak kadının öz imgesi üzerinde keskin etkileri olan başörtülü kadın tipolojilerinin üretimindeki ve karşılanmasındaki problematik koşullar incelenmektedir. Başörtülü karakterlerin temsillerindeki üç kırılma noktasına odaklanılarak, bu çalışma, başörtüsünün kadının imajının bireysel unsurlardan ve faillikten yoksun bir karakter olarak metinleştirilmesi yönünde bir anlam taşıdığını tartışmaktadır. Dört ayrı bölümde incelenen bu kırılma noktaları başörtüsü konusunun dönemselleştirilmesiyle de örtüşmektedir: Sırasıyla bu çalışmada "dönüşüm" (1910-1960), "yok sayma" (1960-1997) "ayırma" ve "içerme" (1997-şimdi) olarak geçmektedir. Her bir kırılma noktasında başörtülü kadınların tanımlamaları da değişmiştir ve modernleşmenin problematik taraflarını bedenleriyle gösteren figürler "peçeli", "başı kapalı" ve "türbanlı" gibi karakterize edilmiştir. Başörtüsü "dönüşümün" temel imleyeni olarak, kadının öz imgesi ve Türk romanlarında yazarların kendi politik duruşlarını ifade ettikleri bir sembol kullanımı olan temsili arasındaki sınır olarak incelenmiştir. Buna bağlı olarak, kadın ana karakter, başı açık olmanın premodern yaşam şeklini bırakmak ve modernlik idealine erişmek için bir kriter olarak gösterildiği birçok fiziksel, psikolojik ve ruhsal aşamadan geçmek zorundadır. Kadını maddileştirmek için uygulanan farklı anlatı stratejileri, kadın temsilinin kendisinde olan problemlerin yalnızca kronolojik olarak ilerlemediğini, birçok dinamiğin bunu iç ayrımlara açık hale getirdiğini göstermektedir. Bu açıdan, başörtüsünün problematik temsili kadın bedeninin sembolik değerini gösteren kültürel cinsiyet konusunu açmıştır.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.