MAM PANELS

Televizyon Dizilerinde Dini ve Kültürel Temsiller: Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar ve Ömer

Televizyon Dizilerinde Dini ve Kültürel Temsiller: Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar ve Ömer

Sanat Araştırmaları Merkezi ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi işbirliğiyle son günlerin popüler televizyon dizilerinde dini ve kültürel temsiller üzerine bir panel düzenleniyoruz. Panelde Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar ve Ömer dizileri başta olmak üzere son dönem televizyon dizilerinde dini ve kültürel sembollerin, toplumsal değişimin, dindar-seküler geriliminin, farklı yaşam tarzlarının nasıl temsil edildiğini değerlendireceğiz.

MAM, SAM
ZEYREK SALONU
2.03.2024 14:00

Tevrat'tan Balzac'a Gerçeklik: Auerbach'ın Mimesis 75 Yıl Sonra İstanbul'da

Tevrat'tan Balzac'a Gerçeklik: Auerbach'ın Mimesis 75 Yıl Sonra İstanbul'da

20. yüzyılın en önemli metinlerinden kabul edilen Mimesis, İstanbul'da yazıldıktan 75 yıl sonra nihayet Türkçede.

ZEYREK SALONU
7.03.2020 16:00

Spinoza ve Din

Spinoza ve Din

Medeniyet Araştırmaları Merkezi 12 Mayıs'da Spinoza'nın Din düşüncesini modern doğa düşüncesi, Yahudi dini geleneği ve 19 yüzyıl din düşüncesi bağlamında ele alan bir panel düzenleyecektir. Toplantı herkesin katılımına açıktır.

ZEYREK SALONU
12.05.2018 16:00

Bilinç ve Benlik

Bilinç ve Benlik

Seda Akbıyık, Lütfü Hanoğlu, Sinem E. Hatipoğlu ve Eyüp Süzgün ile

ZEYREK SALONU
31.03.2018 16:00

Türkiye’de Çağdaş Hadis Tartışmaları

Türkiye’de Çağdaş Hadis Tartışmaları

Türkiye’de Çağdaş Hadis Tartışmaları paneli Ahmet Yücel'in oturum başkanlığında Halit Özkan, Fatma Kızıl ve Fahrettin Yıldız'ın sunumlarıyla gerçekleşecek.

ZEYREK SALONU
25.11.2017 14:30

Şerif Mardin'i Anma Paneli

Şerif Mardin'i Anma Paneli

Eylül ayı içerisinde kaybettiğimiz Türkiye'nin değerli bilim adamı, sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Şerif Mardin'i anıyoruz.

ZEYREK SALONU
7.10.2017 15:00

Reşid Rıza İstanbul'da

Reşid Rıza İstanbul'da

Medeniyet Araştırmaları Merkezi 19. yüzyılın önemli İslam düşünürlerinden, modern İslam tartışmalarının şekillenmesinde etkili olmuş bir ismi, Reşid Rıza'yı tartışan bir panel düzenliyor. Program bütün katılımcılara açıktır.

ZEYREK SALONU
22.04.2017 13:30

Çağdaş Hukuk Düşüncesinde Hukuk Normunu Ne/Kim Belirler

Çağdaş Hukuk Düşüncesinde Hukuk Normunu Ne/Kim Belirler

Medeniyet Araştırmaları Merkezi 15 Nisan Cumartesi saat 15:00'da Zeyrek Salonunda çağdaş hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi teorileri bağlamında hukuk ve norm belirleme ilişkisini tartışan bir panel düzenleyecektir. Herkesin katılımına açıktır.

ZEYREK SALONU
15.04.2017 15:00

In Respect of 7th death anniversary of Turgut Canvesever Building a City and Constructing a new Agenda

In Respect of 7th death anniversary of Turgut Canvesever Building a City and Constructing a new Agenda

In Respect of 7th death anniversary of Turgut Canvesever Building a City and Constructing a new Agenda

ZEYREK SALONU
20.02.2016 15:00

Classification of Sciences Literature after Faqhreddin Razi: Closing Panel

Classification of Sciences Literature after Faqhreddin Razi: Closing Panel

The panel will conducted in Turkish BSV MAM Center for Civilization Studies Classification of Sciences Literature after Faqhreddin Razi: Closing Panel 26 DECEMBER 2015 SATURDAY Zeyrek Hall Keynote Speaker: Ömer Mahir ALPER (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) First Session (13:00-14:30) Ebû Alî Nûruddin el-Yûsî: el-Kānûn fî ahkâmi’l-ilm ve’l-âlim ve’l-müte‘allim Tuncay BAŞOĞLU (Doç. Dr., İSAM) Şemseddin Amûlî: Nefâisü’l-fünûn fî arâisi’l-uyûn Ali ERTUĞRUL (Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi) Sadrüşşerîa el-Buhârî: Ta‘dîlu’l-ulûm M. Fatih ARSLAN (Ar. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Second Session (14:45-16:00) Molla Sadra: el-Esfârü’l-erba‘a ve İksîru’l-ârifîn, Sümeyye PARILDAR (Öğr. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) “İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi” Ömer TÜRKER (Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

ZEYREK SALONU
26.12.2015 13:00

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.