TAM WORKSHOPS

İktisat Tarihi Atölyesi

Kadir Yıldırım

20 Nisan 2013 Cumartesi

İktisat tarihinin temel işlevi, iktisat biliminin geliştirdiği kavram ve analiz yöntemleriyle geçmiş ekonomilerin uzun dönemde performanslarında ve yapılarında ortaya çıkan önemli değişimleri açıklamaktır. Günümüzde iktisat tarihi araştırmalarının amacı sadece iktisadî geçmişe ışık tutmak değil, aynı zamanda iktisadî değişimi anlamamızı mümkün kılacak bir analitik çerçeve sağlayarak iktisat teorisine katkıda bulunmaktır. Nitekim iktisat tarihçilerinin başlıca inceleme konuları iktisadî büyüme, kurumların iktisadî gelişmedeki rolleri ve günümüzün iktisadî sorunlarının tarihsel kökenleri gibi iktisatçıları da yakından ilgilendiren hususlardır.

İktisat tarihinin en önemli inceleme alanını, günümüz dünyasının en temel ekonomik problemlerinden biri olan iktisadî gelişmişlik farklılığı, ya da başka bir ifadeyle eşitsiz gelişme olgusu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda iktisat tarihçilerinin temel çabası, iktisat teorisinin geliştirdiği kavram ve tahlil yöntemlerini tarihsel olaylara uygulayarak bir yandan ekonomik büyümenin nedenlerini araştırmak, öte yandan da eşitsiz iktisadî gelişme olgusunun kaynaklarını anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır. Böylece günümüz gelişmiş&zengin ülkelerinin başarısının altında yatan etkenler ortaya koyulmaya çalışıldığı gibi; göreli olarak daha az gelişmiş&fakir ülkelerin de başarısızlığının altında yatan unsurlar tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Günümüz iktisat tarihi literatüründe, bazı ülkelerin neden geliştiği ve diğer bazılarının neden fakir kaldığının açıklanmasında temel kabul gören ve üzerinde daha fazla durulan yaklaşımlarından birisi de Yeni Kurumsal İktisattır. Türkiye Araştırmaları Merkezi bünyesinde başlatacağımız İktisat Tarihi Atölyesi’nin temel amacı da, alana yönelik yerli yabancı son literatürün ele alınmasıyla Yeni Kurumsal İktisat odaklı bir incelemeyle iktisadî başarı ve başarısızlık olgularının analiz ve değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Atölye çalışması, her biri  10’ar hafta sürecek olan programlar şeklinde tasarlanmış olup, Yrd. Doç. Dr. Kadir YILDIRIM* nezaretinde ayda iki kez ve Cumartesi günleri yapılacaktır. Atölyenin ilk toplantısı 20 Nisan günü gerçekleştirilecektir.

Katılımcılardan beklenilenler ise şunlardır:

  • Atölye konusunda aktif ilgi ve düzenli katılım,
  • Atölye’de tartışılacak metinlerle ilgili sunumlar yapabilme ve tartışma,
  • Okuma düzeyinde İngilizce bilgisi,
  • Atölye ve sonrasında aktif çalışma.

Atölye grubuna katılmayı düşünenler 12 Nisan 2013 tarihine kadar online başvurularını yapabilirler. Grubun ilk toplantısı ile ilgili ayrıntılar, başvurusu kabul edilenlere e-mail ile ayrıca bildirilecektir.

Online başvuru için tıklayınız... (Başvuru süresi dolmuştur.)

*İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı.

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.