Havadis

Bitcoin Hikâyesi Nedir, Ne Değildir? Paneli Gerçekleşti

Vakfımızda 17 Şubat 2018’de gerçekleşen panelde, son dönemin en önemli tartışmalarının başında gelen Bitcoin meselesi masaya yatırıldı. Bitcoin bağlamında yeni kripto paralar bahsi iktisat, teknoloji, matematik ve ilahiyat gibi farklı disiplinler açısından çok yönlü olarak tartışıldı.

33. Dönem Osmanlıca Seminerleri Tamamlandı

Katılımcıların yapılan seviye tespit sınavı sonrası Osmanlıca bilgilerine göre farklı sınıflara ayrıldığı Osmanlıca seminerleri kapsamında, matbu düzeyinde Osmanlıca 1-2 ile yazma düzeyinde Paleografya 1-2-3 sınıfları açıldı. Seminerler, vakıf merkezimizde 5 Mart-25 Mayıs 2018 arasında gerçekleşti.

Yeni Türk Sinemasında Taşra Temsili Paneli Gerçekleşti

Vakfımızda düzenlenen 2. Eskimeyen Film Günleri kapsamında gerçekleşen panelde, taşranın beyaz perdeye nasıl yansıdığı çok boyutlu bir şekilde ele alınarak Türk sinemasının bu önemli tartışmasına dair yeni bir pencere açıldı.

2. Eskimeyen Film Günleri Yapıldı

2017 yılının Mayıs ayında ilk kez gerçekleşen Eskimeyen Film Günleri’nin ikincisi, Türk Sineması Araştırmaları tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nin katkılarıyla vakfımızda yapıldı. 14-18 Mart arasında Yeşilçam’ın klasiklerinden ödüllü Türk filmlerine uzanan özel bir seçki sinemaseverlere sunuldu.

Türk Sinemasında Kahramanlar Paneli Gerçekleşti

Küre Yayınlarından çıkan Biraz Mağrur Biraz Mağdur: Türk Sinemasında Kahramanlar kitabı çerçevesinde bir panel gerçekleşti. 21 Nisan 2018 tarihli panelde, Yeşilçam başta olmak üzere Türk sinemasının öne çıkan karakterleri ve oyuncuları bağlamında önemli sunum ve değerlendirmeler yapıldı.

Bilinç ve Benlik Paneli Gerçekleşti

Alanda yapılan sayısız bilimsel çalışmalara rağmen gizemini koruyan bilinç ve benlik meselesinin akademik perspektiften ele alındığı 31 Mart 2018 tarihli panelde; ‘’Bilinç ve Benliği Dile Getirmek’’, ‘’Bilinç ve Benlik Araştırmalarında Paradigma Değişimi’’, ‘’Deneyimde Öznellik, Bilinç Kuramları ve Psikopatolojiler’’, ‘’Ben-merkezli Bilinç Teorileri ve Nörobilim’’ sunumları yapıldı.

2018’e Girerken Dünya ve Türkiye Ekonomisi Paneli Gerçekleşti

Vakfımızın her senenin sonunda yıllık iktisadi durum değerlendirmesi minvalinden mutat biçimde düzenlediği 23 Aralık 2017 tarihli panelde, Dünya ve Türkiye ekonomisinin 2017 yılına dair genel özellikleri alanın yetkin isimleri tarafından çeşitli yönleriyle tartışıldı.

Dîvan Dergisinin Web Sitesi Yenilendi

Beşeri bilimlerin farklı alanlarındaki disiplinlerarası özgün araştırma ve yorumlar içeren makalelerin, araştırma notlarının, kitap değerlendirmelerinin Türkçe veya İngilizce yer aldığı Dîvan dergisinin internet sitesi yenilendi. Mobil uyumlu yeni tasarımı ve arayüzüyle araştırmacıların hizmetine sunulan www.divandergisi.com üzerinden tüm sayıların içeriklerine ulaşılabilir.

Türkiye’de Biyografi Serisi Başladı

En velut ve mütebahhir biyograf ve edebiyat tarihçilerimizden İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın hatırasına adayarak düzenlediğimiz toplantı serisinde biyografinin başlıca kaynakları, önemli meseleleri, insan anlayışı, başka edebiyatlarla ilişkisi konuşulacak. İlk program 27 Ocak 2018’de Beşir Ayvazoğlu, Ali Birinci, Hatice Aynur, Abdulhamit Kırmızı ve Abdurrahman Atçıl’ın katılımıyla gerçekleşti.

Cinuçen Tanrıkorur Paneli Gerçekleşti

Türkiye sanat tarihinin en önemli isimlerinden musıkî üstadı Cinuçen Tanrıkorur’u, doğumunun 80. yılında anmak üzere vakfımızda düzenlenen 10 Şubat 2018 tarihli panelde, sanatçıyı iyi tanıyan usta müzisyenlerin konuşmalarının ardından kendisinin eserlerinin seslendirildiği bir konser verildi.

TALİD’in “Türkiye’de İslami İlimler:
Fıkıh Cumhuriyet Dönemi I-II” Sayıları Çıktı

Türkiye’de İslami İlimler üst başlığıyla yapılan çalışmaların hâsılasını ortaya koymayı hedefleyen seride, bu sahanın önemli bir ayağı olan Fıkıh’ın Cumhuriyet Dönemi I ve II sayıları çıktı. Tarih, sanat, edebiyat, bilim, hukuk, din, iktisat, şehir, felsefe, sosyoloji, mimari, eğitim, siyaset gibi alanlarda Türkiye araştırmalarının yer aldığı tüm sayılara www.talid.org üzerinden ulaşılabilir.

2017’de Türk Dış Politikası Paneli Gerçekleşti

Vakfımızın her senenin sonunda dış politikaya dair yıllık durum değerlendirmesi minvalinden mutat biçimde düzenlediği 23 Aralık 2017 tarihli panelde, küresel ve bölgesel gelişmeler Türk dış politikası ekseninde alanın yetkin isimleri tarafından çeşitli yönleriyle tartışıldı.

2018 Bahar Dönemi Seminerleri Başladı

Vakfımızda 2016 Güz dönemi seminerleri başladı. Sosyal bilimlerden beşeri bilimlere, İslami ilimlerden tarihe, sanattan felsefeye kadar birçok farklı disiplinden seminerler 15 Ekim-19 Kasım 2016 tarihleri arasında altı hafta boyunca her cumartesi vakfımızın Vefa’daki merkezinde gerçekleştiriliyor.

Hayal Perdesi’nin 62. ve 63. Sayıları Çıktı

62. sayıda Andrey Zvyagintsev’in yeni filmi Sevgisiz kapağa taşındı ve yönetmenin sineması aile, ilişkiler, sırlar, çocukluk temaları üzerinden değerlendirildi. Belgesel noktasında, yönetmen Murat Pay ile kendisinin Mirâciyye Saklı Miras filmi üzerine konuşuldu. Kitap incelemesinde, Tuba Deniz’in hazırladığı Biraz Mağrur, Biraz Mağdur isimli kitaba yer verdik. Dergide ayrıca yirmi beş yıl sonra tekrar başlayan efsane dizi Twin Peaks, kendisiyle alay eden süper kahraman Thor: Ragnarok, söyleşi olarak Ümit Ünal ile Sofra Sırları yer aldı.

63. sayıda Tolga Karaçelik’in ödüllü filmi Kelebekler kapağa taşındı. Kimlik, baba-çocuk ilişkisi, kişisel hafıza gibi meseleleri anlatan filmi yönetmeni anlattı. Portre bölümünde son filmi Suyun Sesi ile gündeme gelen Guillermo del Toro’ya değinildi. Dergide ayrıca 6-17 Nisan 2018 tarihleri arasında otuz yedincisi gerçekleşen İstanbul Film Festivali, Cem Yılmaz’ın son şakası Arif V 216, sezonun en çok konuşulan dizilerinden Big Little Lies, Quentin Tarantino sinemasında hikâye anlatıcılığının rolü gibi farklı konular var.

Amerika’da Osmanlı Tarihçiliği Konuşuldu

Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Rifa’at Ali Abou el-Haj’ı ağırladığımız 28 Nisan 2018 tarihli seminerde el Haj’ın akademik serüveni merkeze alınarak Amerika’da Osmanlı tarihçiliğinin kurumsal gelişimi, temel soruları, yaklaşımları, problemleri ve geleceği tartışıldı.

Zarifoğlu’nu Okumak Paneli Düzenlendi

Küre Yayınlarından çıkan Zarifoğlu’nu Okumak kitabının tanıtımı için 28 Nisan 2018 tarihinde iki oturum halinde bir panel düzenlendi. Kendisinin şair ve yazar kimliği irdelenerek, sanatı ve düşünce dünyası farklı bakış açılarının katkısıyla eserleri üzerinden konuşuldu.

Türkiye’de Medya ve İletişim Çalıştayının İkincisi Yapıldı

1 Nisan 2016’da birincisi düzenlenen çalıştayın ikincisi “Bir Akademik Alanın Kurumsallaşma Arayışı (1980-1992)” başlığıyla 4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde vakfımızda gerçekleşti. Program dahilinde, konu hakkında farklı sunum ve müzakerelerden oluşan sekiz oturum yapıldı.

Spinoza ve Din Paneli Gerçekleşti

12 Mayıs 2018’de gerçekleşen panelde Baruch Spinoza’nın din anlayışı, modern doğa düşüncesi, Yahudi dini geleneği ve 19. yüzyıl din düşüncesi ele alındı.

23. Yaz Seminerleri Tamamlandı

BİSAV Yaz Seminerlerinin yirmi üçüncüsü, “Küreselleşmeden Sonra?” başlığıyla 2-6 Temmuz 2018 arasında İstanbul Şehir Üniversitesinin Dragos Kampüsünde gerçekleşti. Program dahilinde, küreselleşme konusunda akademik perspektif sunan on bir farklı oturum yapıldı.

Bisav TV’ye 200. Videomuzu Yükledik

Birçok konuda gerçekleştirdiğimiz çeşitli programları (panel, sempozyum, seminer, söyleşi, sunum) paylaştığımız Youtube kanalımıza 200. videoyu yükledik. BİSAV TV’ye youtube.com/bisavorgtv üzerinden erişebilirsiniz.

Ali Birinci’nin Arşivi Dijitalleşti

Prof. Dr. Ali Birinci tarafından vakfımıza bağışlanan Biyografi fişleri ve Türkiye’de siyasi partiler (1920-2002) evrakının tasnif ve dijitalleştirme süreci İstanbul Şehir Üniversitesi işbirliğiyle tamamlandı. Arşivin yakın zamanda araştırmacıların ve meraklıların erişimine açılması planlanıyor.

TALİD’in “Türkiye’de İslami İlimler:
Kelâm ve Mezhepler Tarihi I-II” Sayıları Çıktı

Türkiye’de İslami İlimler üst başlığıyla yapılan çalışmaların hâsılasını ortaya koymayı hedefleyen seride, bu sahanın önemli bir ayağı olan kelâm ve mezhepler tarihi sayılarının ilk ikisi çıktı. Tarih, sanat, edebiyat, bilim, hukuk, din, iktisat, şehir, felsefe, sosyoloji, mimari, eğitim, siyaset gibi alanlarda Türkiye araştırmalarının yer aldığı tüm sayılara www.talid.org üzerinden ulaşabilirsiniz.

2018 Bahar Dönemi Seminerleri Tamamlandı

Vakfımızın gelenekselleşen seminerlerinin, toplam 162 oturumdan oluşan 57. dönemi geride kaldı. Tarih, siyaset, edebiyat, sinema, mimari, felsefe, sosyoloji gibi farklı disiplinlerden meseleleri konu alan seminerler 3 Mart-7 Nisan 2018 arasında gerçekleşti.

34. Dönem Osmanlıca Seminerleri Tamamlandı

Seviye tespit sınavı sonrası katılımcıların Osmanlıca bilgilerine göre farklı sınıflara ayrıldığı Osmanlıca seminerleri kapsamında matbu düzeyinde Osmanlıca 2 ile yazma düzeyinde Paleografya 1 ve Paleografya 2 sınıfları açıldı. Seminerler, vakıf merkezimizde 9 Temmuz-5 Ağustos 2018 arasında gerçekleşti.

Geleneksel Vakıf İftarımızı Gerçekleştirdik

Vakfımızın geleneksel iftarı için 3 Haziran 2018 Pazar günü İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsünde buluştuk. Vakıf camiasının ve aile fertlerinin iştirak ettiği programda vakfımızın kurucularından Ahmet Davutoğlu, vakıf başkanımız Ahmet Okumuş ve İstanbul Şehir Üniversitesi rektörü Peyami Çelikcan birer konuşma yaptılar.

Hayal Perdesi’nin 64. ve 65. Sayıları Çıktı

64. sayının kapağında doğumunun yüzüncü yılında bulunduğumuz, “sinematografi insan yüzüdür” diyen usta yönetmen İngmar Bergman oldu. Söyleşi bölümünde Ercan Kesal ile oyunculuk, senaristlik, yazarlık ve yönetmenlik üzerine konuşuldu. Uzaktan Kumanda sayfalarında mini belgesel dizilerden derlenen kısa bir rehber yer aldı. Belgesel incelemesinde spor ile siyasetin sınırlarında dolaşan İkarus ele alındı. Sayı dahilinde ayrıca anti-kahraman Deadpool’a, Arap westerni Theeb’e, Ayşe Koncavar’ın çalışması Türk Siyasal Sineması’na yer verildi.

65. sayının kapak konusu Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı oldu. Görselliğin yerini anlatıma bıraktığı filmin karakterlerini ve tartışmalarını yorumlayan yazılara da yer verildi. Çocuk Gözüyle Sinema bölümünde, klinik psikolog Şehitnur Kürüm ile ana akım animasyon filmlerin çocuk gelişimine olumlu ve olumsuz etkilerine değinildi. Edebiyattan Sinemaya bölümünde Agatha Christie uyarlamaları konu edildi. Kitaplık bölümünde ise Küre Yayınlarından çıkan Ahmet Uluçay güncesi Sinema için Bunca Acıya Değer mi? yer aldı. Dergide ayrıca Kubrick klasiği The Shining, son dönemde sayıları artan oyun temalı filmler, yenilik arayan yerli dizilerden Çukur ve Şahsiyet incelendi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Vefat Etti

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin tedavi gördüğü hastanede 30 Haziran 2018’de ahirete irtihal etti. Sezgin, Fatih Camii’nde gerçekleşen ve siyaset ve akademi dünyasından önemli isimlerin katıldığı cenaze merasiminin ardından İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin önünde kendisine ayrılan kısma defnedildi. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Prof. Dr. Semavi Eyice Vefat Etti

Sanat ve kültür tarihi alanında ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden, bilhassa Bizans tarihi üzerine çalışmalarıyla bilinen akademisyen ve yazar Prof. Dr. Semavi Eyice 28 Mayıs 2018’de vefat etti. Son yolculuğuna çok sayıda ismin iştirak ettiği Eyice’nin 30 Mayıs’ta Fatih Camiinden kaldırılan cenazesi Fatih Camii Haziresine defnedildi. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.