Dîvan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Bilim ve Sanat Vakfı’nca 1996’dan bu yana yılda iki defa yayınlanan,  hakemli bir dergi. Dîvan, nitelikli akademik çalışmalara yer vermek ve bu nitelikli çalışmaları Türk entelektüel hayatına taşımak gayretiyle yola çıktı.

Derginin içeriğinde sosyal bilimler, felsefe, bilim tarihi, hukuk, sanat, tarih ve edebiyat alanlarında özgün nitelikli telif makaleler, araştırma notları, tebliğ ve konferans metinleri, kitap, tez, makale ve yazma değerlendirmeleri, sempozyum, konferans ve panel tanıtımları, literatür incelemeleri ve Osmanlıca metin neşirlerine yer veriliyor.

 

Yayınlayan:
Bilim ve Sanat Vakfı
 
Yazı İşleri Müdürü:
Mustafa Özel
 
Editör:
Abdurrahman Atçıl
 
Yayın Kurulu
Ahmet Okumuş (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniveristesi)
Faruk Deniz (Bilim ve Sanat Vakfı)
Halil İbrahim Düzenli (Samsun Üniversitesi)
M. Cüneyt Kaya (İstanbul Üniversitesi)
Mustafa Demiray (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi)
Macit Karagözoğlu (Marmara Üniversitesi)
Nurullah Ardıç (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Ayşe Başaran (Boğaziçi Üniversitesi)
Hümeyra Özturan (Marmara Üniversitesi)
 
 
Danışma Kurulu
Abdullah Yavaş (University of Wisconsin)
Alparaslan Açıkgenç (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Dimitri Gutas (Yale University)
Fazıl Önder Sönmez (Boğaziçi Üniversitesi)
Fred Dallmary (University of Notre Dane)
Engin Deniz Akarlı (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Evengelia Balta (National Hellenic Research Foundation, Athens)
Hızır Murat Köse (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
İ. Kafi Dönmez (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
İhsan Fazlıoğlu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Jamil Ragep (McGill University)
Lejla Demiri (Eberhard Karls Universität Tübingen)
M. Akif Aydın (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Murteza Bedir (İstanbul Üniversitesi)
Richard Falk (Princeton University)
 
 
Kitap Değerlendirme Editörleri:
M. Enes Topgül (Marmara Üniversitesi)

 

DÎVÂN Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi ULAKBİM, Worldwide Political Science Abstracts, Internatioal Political Science Abstracts (IPSA), Index Islamicus, Turkologischer Anzeiger, Ebsco Publishing, MLA International Bibliography ve Asos Index tarafından taranmaktadır.

 Ayrıntılar için http://www.divandergisi.com adresini ziyaret ediniz.

 

 

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.