MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Fahreddin Râzî, Câmi‘u’l-ulûm & İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kâsıd ilâ esne’l-makâsıd

Eşref Altaş, Cahid Şenel

10 Ocak 2015 Cumartesi 16:00 Salon: ZEYREK SALONU

Fahrettin Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Toplantı dizisinin ilk oturumunda Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı'ından Yard. Doç. Dr Eşref Altaş Fahrettin Râzi'nin Câmi'ul-ulum adlı eserininde ilimler tasnifinin ele alınış biçine dair bir sunum gerçekleştirecek. Aynı oturum içerisinde İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Cahid Şenel, İbn'ül Efkani'nin İrşâdü’l-kâsıd ilâ esne’l-makâsıd eserini tartışacak.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.