MAM ATÖLYELER

Sosyal Bilimlerde Veri Analizine Giriş

Sosyal Bilimlerde Veri Analizine Giriş

Muharrem Bağrıyanık

Bu atölyenin amacı katılımcılara sosyal bilimler alanında kullanılan istatistiksel uygulamaları, veri analizini ve data okumayı kullanmayı öğretmektir.

TOPLANTI SALONU
6.10.2020 19:00

Geçmiş ve Geleceğe Dair Otobiyografik Bellek Süreçleri

Geçmiş ve Geleceğe Dair Otobiyografik Bellek Süreçleri

Bu proje geçmiş ve geleceğe dair otobiyografik bellek süreçlerini incelemeyi amaçlar. Siz de projemize katkıda bulunmak istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayacak başvuru yapabilirsiniz.

1.06.2019 12:00

İslam Felsefesi: Klasik Metinler ve Modern Yaklaşımlar

İslam Felsefesi: Klasik Metinler ve Modern Yaklaşımlar

M. Cüneyt Kaya

Prof. Dr. M. Cüneyt Kaya'nın nezaretinde bir araya gelecek İslam Felsefesi: Klasik Metinler ve Modern Yaklaşımlar Atölyesine 11 Şubat'a kadar başvurabilirsiniz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.02.2019 17:00

Turgut Cansever Atölyesi

Turgut Cansever Atölyesi

Halil İbrahim Düzenli, Mehmet Öğün

Mehmet Öğün ve Halil İbraihim Düzenli'nin yönetiminde gerçekleşecek Turgut Cansever Atölyesinin başvuruları başladı.

ZEYREK SALONU
4.11.2017 16:00

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Atölyesi

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Atölyesi

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri seminerlerinde özellikle verilerin toplanması ve bunların analizi uzman akademisyenler tarafından yüksek tahsil yapmakta olan (yapmış) katılımcılarla paylaşılacaktır. İki aşamalı olan seminerlerin ilk aşamasında sosyal araştırma yöntemlerinin temel tartışmalarına odaklanılacaktır. İkinci aşamada ise katılımcılar ilgilerine göre belirli yöntemlerin ele alınacağı odak seminerlerinden en az ikisine iştirak etmesi zorunludur. Bu aşamada sosyal bilimlerde çokça kullanılan en önemli niteliksel ve niceliksel yöntem ve teknikler eğitmenler tarafından kapsamlı bir biçimde sunulacaktır. Öğrencilerin aktif katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan bu odak seminerlerinde konuların daha iyi anlaşılması için ilgili akademik çalışmalar üzerinde uygulamalar yapılacaktır. Ayrıca öğrencilerden kendi çalışma alanlarına uygun araştırma tasarımlarını gerçekleştirmeleri beklenecektir.

KAM, MAM
ZEYREK SALONU
25.10.2014 00:00

Türkiye’de Medya ve İletişim Çalışmaları Atölyesi

Türkiye’de Medya ve İletişim Çalışmaları Atölyesi

Bu çerçevede Türkiye’de Medya ve İletişim Çalışmaları Atölyesi kapsamında yapılacak çalışmalar maddeler halinde şöyle özetlenebilir: · Türkiye’de medya ve iletişim çalışmaları alanına kaynaklık edebilecek bir indeksin oluşturulması · Belirlenen metinlerin kronolojik sıra ile okunup tartışılması · Medyanın varlık zeminini de gösteren bilginin ticarileşmesi konusundaki ilk tartışmalar ve telif hakları meselesi · İlk resmi ve mesleki kurumsallaşma çabalarında ortaya konulan yaklaşımlar (rapor ve metinler) · Akademi bünyesindeki kurumsallaşma çabaları içinde ortaya konulan raporlar ve metinler · Medyaya ilişkin yapılan ilk bilimsel (veya akademik) çalışmalar. Bu atölye; Osmanlıdan günümüze medyanın toplumsal-kültürel tarihimiz içindeki yerini tespit etme, Modernleşme çabalarımız içinde medyaya ilişkin temel yaklaşımları ve tartışmaları ortaya koyma, medyanın ötesinde iletişim çalışmalarına dair çabaları inceleme konularında devamı gelecek bir adım olarak görülebilir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.11.2013 00:00

Stratejik Derinlik Atölyesi

Küresel Araştırmalar Merkezi ile Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin ortak yürüttüğü bu atölyenin temel amacı, yayınlanmasının üzerinden on yıl geçen "Stratejik Derinlik" kitabını, Türk dış politikası açısından kurucu ancak “tamamlanmamış” bir metin olarak ele almak suretiyle güncel siyasetin ideolojik ve pragmatik polemiklerinin ötesinde uluslararası ilişkiler teorileri, jeopolitik kuramlar, siyaset teorisi ve medeniyetler tarihi alanlarının sağladığı imkânlar ekseninde yeniden okumak, analiz etmek ve bir kritiğe tâbi tutmaktır.

KAM, MAM
10.12.2011 00:00

İslam Medeniyetinin Teşekkül Dönemi Atölyesi

İslam Medeniyetinin Teşekkül Dönemi Atölyesi

Halit Özkan, Ali Hakan Çavuşoğlu

Ali Hakan Çavuşoğlu ve Halit Özkan’ın danışmanlığında Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde çalışmalarına başlayan atölye, hicretten sonraki yaklaşık üç asırlık dönemde Medine, Kûfe, Basra, Şam ve Bağdat gibi İslâm dünyasının belli başlı merkezlerinde yaşanan ve bu dönemi “İslâm medeniyetinin teşekkül dönemi” olarak adlandırmayı haklı kılacak derecede önemli sonuçlar doğuran gelişmeleri mercek altına almayı hedeflemektedir.

ARAŞTIRMA II SALONU
19.11.2011 00:00

Bilişsel Sinirbilimleri ve Felsefe Atölyesi

Bilişsel Sinirbilimleri ve Felsefe Atölyesi

Lütfü Hanoğlu

Günümüzde geliştirilen yeni teknikler ve beynin işleyişi ile ilgili oluşan bilgi birikimi sayesinde sinirbilimleri, daha önce kendi bilimsel araştırma alanından dışladığı veya ele almaya cesaret edemediği bilinç, karar verme, akıl yürütme, özgür irade gibi üst düzey zihinsel fenomenleri artık ele almaya başlamıştır. Ancak kanımızca buradaki sorunlu iki nokta, bu alanlarda deneysel araştırma planlarının ciddi içerikli teorik alt yapıdan yoksun olması ile çok sayıda ve hızla biriken deneysel verilerin üst teorik çerçevelerde yorumlanma eksikliğidir. Grubun amacı, seçilecek bazı üst düzey zihinsel fenomenler için hem felsefi arka plan oluşturmak, hem de sinirbilimsel verileri gözden geçirmek; sonrasında ise, daha uygun deneysel metodolojiler ve teorik açıklama modelleri geliştirmeye çalışmaktır.

ARAŞTIRMA I SALONU
24.04.2010 00:00

XIX. Yüzyıl Hukuk ve Siyaset Atölyesi

Macit Kenanoğlu

Türkiye Araştırmaları Merkezi, Medeniyet Araştırmaları Merkezi ile ortaklaşa yürüttüğü Macit Kenanoğlu başkanlığındaki 19. Yüzyıl Hukuk ve Siyaset Atölyesi'nde, 1793-1923 tarihleri arasında Osmanlı Devletinde hukuk ve siyaset düşüncesini mercek altına alacaktır.

MAM, TAM
6.01.2009 00:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.