MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

IX./XV. Asır Kahire'sinde Ulema, Medrese ve İslami İlimlerin Yüksek Öğretimi

IX./XV. Asır Kahire'sinde Ulema, Medrese ve İslami İlimlerin Yüksek Öğretimi

Büşra S. Kaya

Büşra S. Kaya ile İstanbul Üniversitesi İslâm Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı’nda savunduğu "Sehâvî'nin ed-Davʿü'l-lâmiʿ'i Bağlamında XV. Asır Kahire'sinde Bilgi ve Toplum" başlıklı doktora tezini konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2.02.2019 15:00

Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşası

Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşası

Hayrettin Nebi Güdekli

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Mart aydındaki ilk konuğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Ar. Gör. Hayrettin Nebi Güdekli olacak. Güdekli, sekizinci yüzyılda kelamın tek tek teolojik problemlere çözüm bulan bir çalışmadan sistematik bir disipline dönüşme sürecini inceledikten sonra sistematize olan kelamın ontoloji, epistemoloji, teoloji alanındaki argümanlarından bahsedecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
5.03.2016 16:00

Kelam Atomculuğu ve Modern Kozmoloji

Kelam Atomculuğu ve Modern Kozmoloji

Mehmet Bulğen

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Ocak aydındaki ikinci konuğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bulğen olacak. Bulgen, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde, süreksizlik ve ihtimale dayalı Kuantum mekaniği ile süreklilik ve determinizme dayanan Görelilik Teorisini birleştirmeye çalışan çağdaş bütüncül evren teorilerinin uzay zamanın süreksiz olduğunu tezleri ile Kelam atomcularının teorileri arasındaki paralelliğe dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.01.2016 16:00

Kelamda Nedensellik: İlk Dönem Kelâmcılarında Tabiat ve İnsan

Kelamda Nedensellik: İlk Dönem Kelâmcılarında Tabiat ve İnsan

Osman Demir

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği bu toplantıda Çanakkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Osman Demir konuğumuz olacak. Demir, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde ilk dönem kelâmında Müslümanların tabiat ve insan hakkındaki fikir yürütmelerinin teolojik arka planını, gerekçelerini ve bu doğrultuda yapılan izah denemelerini tartışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7.11.2015 16:00

Fıkıh Usulünde Fahreddin er-Râzî Mektebi

Fıkıh Usulünde Fahreddin er-Râzî Mektebi

Tuncay Başoğlu

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Mart ayındaki üçüncü konuşmacısı Tuncay Başoğlu olacak. Başoğlu yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde Fahreddin er-Râzî Mektebi'nin usul görüşlerini inceleyecek. Fıkıh usulünü aklî ve naklî ilimleri birleştiren yüksek bir ilim olarak gören Razi ekolünün, metafizik dili ve tahkik metodunu kullanarak fıkhı yeniden inşa etmesi tartışılacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.03.2015 17:00

Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde'nin Beyzâvî Tefsiri Hâşiyesi

Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde'nin Beyzâvî Tefsiri Hâşiyesi

Şükrü Maden

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Ocak ayındaki ikinci konuşmacısı Şükrü Maden olacak. Maden,yakın zamanlarda tamamladığı doktora tezi çevçevesinde tefsirlere yazılan haşiyelerin İslami ilimler içerisindeki önemi ve özelde Şeyhzâdenin Beyzâvi Tefsiri üzerine yazdığı hâşiye örneği üzerinden tefsir ilminde haşiye geleneğine dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.01.2014 17:00

Hadis Edebiyatında Siyaset

Hadis Edebiyatında Siyaset

Abdullah Taha İmamoğlu

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Aralık ayındaki ilk konuşmacısı Abdullah Taha İmamoğl olacak. İmamoğlu,yakın zamanlarda İstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı'nda tamamladığı doktora tezi çevçevesinde hadis edebiyatında siyaset ve emirlik meselesinin ele alınışını Müslim üzerinden tartışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.12.2013 17:00

Zayıf Râvîlere (Duafâ) Dair Literatürün Hadis Araştırmaları İçin Sunduğu İmkanlar

Zayıf Râvîlere (Duafâ) Dair Literatürün Hadis Araştırmaları İçin Sunduğu İmkanlar

Mustafa Macit Karagözoğlu

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Kasım ayındaki ilk konuğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Macit Karagözoğlu olacak. Karagözoğlu, zayıf raviler(duafâ) literatürü, gelişimini ve bunların hadis çalışmalarındaki yerini doktora tezi bağlamında sunacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2.11.2013 17:00

Hanefi Mezhebi Bağlamında İslam Hukukunda Külli Kaideler

Hanefi Mezhebi Bağlamında İslam Hukukunda Külli Kaideler

Necmettin Kızılkaya

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin Tezgahtakiler toplantı dizilerinin Nisan ayındaki ilk konuğu olarak Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Necmettin Kızılkaya'yı yeni kitabı "Hanefi Mezhebi Bağlamında İslam Hukukunda Külli Kaideler" adlı eserini dinlemek üzere misafir ediyoruz.

ARAŞTIRMA II SALONU
6.04.2013 17:00

19. Yüzyıl Mısır'ında Kanunlaştırma Hareketleri

19. Yüzyıl Mısır'ında Kanunlaştırma Hareketleri

Muhammed Hamidullah AĞIRAKÇA

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı serisinin Ocak ayındaki üçüncü programında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktorasını tamamlayan Muhammed Hamidullah AĞIRAKÇA'yı konuk ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
19.01.2013 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.