MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Türkiye'de Biyografi -Açık Oturum

Abdülhamit Kırmızı, Beşir Ayvazoğlu, Abdurrahman Atçıl, Ali Birinci, Hatice Aynur

Türkiye'de Biyografi toplantı dizisi yaşam-yazımı alanında çalışan kıymetli isimlerin katıldığı bir açık oturumla başlıyor.

ZEYREK SALONU
27.1.2018 16:00

[İPTAL- ERTELEME] Uzlaşma mı Fark mı? Rorty ve Laclau-Mouffe Örneğinde İki Demokrasi Anlayışı

Deniz Kundakçı

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Tezgahtakiler toplantı serisinde Mart ayının son konuğu Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Deniz Kundakçı olacak. Toplantıda Kundakçı,pragmatizm ve post-marksizmin siyasal önerilerini Rorty ve Laclau-Mouffe üzerinden ele alarak, çağdaş siyaset düşüncesinin iki önemli karşılaştırmalı olarak ele alacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25.3.2017 15:00

Kadınlar ve Cemaatler: Kadınların Dini Gruplara Mensubiyet Nedenleri ve Etkileri

Kadınlar ve Cemaatler: Kadınların Dini Gruplara Mensubiyet Nedenleri ve Etkileri

Fatma Baynal

Tezgahtakiler toplantı serisinde konuğumuz Sakarya Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri'nde doktorasını tamamlayan Dr. Fatma Baynal olacak. Baynal, kadınların cemaatleri katılım nedenleri ve sonuçlarının psiko-sosyal boyutlarını tartışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4.2.2017 15:00

Alafranga Halleri: Geç Osmanlı'da Adab-ı Muaşeret

Alafranga Halleri: Geç Osmanlı'da Adab-ı Muaşeret

Fatma Tunç Yaşar

MAM Tezgahtakiler bu ay Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Fatma Tunç Yaşar'ı konuk ediyor. Oturumda Yaşar'ın Küre Yayınları'ndan basılan Alafranga Halleri kitabı konuşulacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
26.11.2016 15:00

Türkiye'de Yayıncılık Alanının Dönüşümü

Türkiye'de Yayıncılık Alanının Dönüşümü

Mehmet Erken

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Ekim aydındaki ikinci konuşmacısı Mehmet Erken olacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
15.10.2016 15:00

Televizyonda Şiddet Dili: Suriye Krizi, Lübnan ve Hizbullah

Televizyonda Şiddet Dili: Suriye Krizi, Lübnan ve Hizbullah

Yenal Göksun

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Mayıs aydındaki son konuşmacısı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Dr. Yenal Göksun olacak. Toplantıda Lübnan Hizbullah'ının yayın organı olan El-Menar televizyonu üzerinden Suriye krizi bağlamında şiddet söylemi incelenecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.5.2016 16:00

Egemen Üniversite: Amerika'da Yükseköğretim Sistemi ve Türkiye İçin Reform Önerileri

Egemen Üniversite: Amerika'da Yükseköğretim Sistemi ve Türkiye İçin Reform Önerileri

Bekir Gür

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Mayıs aydındaki ikinci konuşmacısı Yıldırım Beyazıt Üniversite'nden Yrd. Doç. Dr. Bekir S. Gür olacak. Toplantıda yakın zamanlarda Amerikan eğitim sistemi üzerine yapılmış bir araştırmanın sonuçları bağlamında Türkiye eğitim sistemi üzerine konuşulacaktır.

ARAŞTIRMA II SALONU
21.5.2016 16:00

Kitabın Serüveni ve Günümüz Kitap Yayıncılığı

Kitabın Serüveni ve Günümüz Kitap Yayıncılığı

Işıl Çobanlı Erdönmez

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Kasım ayındaki ilk konuşmacısı Işıl Çobanlı Erdönmez olacak. Erdönmez, Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, sözlü kültürden dijital kültüre bilginin aktarımının aldığı farklı tarihsel biçimleri analiz ettikten sonra, günümüzde kitap yayıncılığın son halini politik sonuçlarıyla birlikte ele alacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8.11.2014 17:00

Toplumsal Hafıza ve Modernite

Toplumsal Hafıza ve Modernite

Faruk Karaarslan

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Haziran ayındaki ilk konuşmacısı Faruk Karaarslan olacak. Karaarslan, yakın zamanlarda Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, modernite kavramını toplumsal hafıza bağlamında ele alacak. Modernitenin unutturucu bir doğası olduğunu iddia ederek, modern toplumlarda siyasal müdahalelerle hafızanın ve unutuluşun nasıl gerçekleştiğini konu edinecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.6.2014 17:00

Sol ve Şiddet: 1970'lerde Türkiye'de Devrimci Şiddet

Sol ve Şiddet: 1970'lerde Türkiye'de Devrimci Şiddet

Hüseyin Etil

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Tezgâhtakiler programının Mayıs ayındaki üçüncü konuşmacısı Hüseyin Etil olacak. Etil, yakın zamanlarda İletişim yayınlarının derlediği Türkiye'de Siyasal Şiddetin Boyutları derlemesine yazdığı makalede, 1970'lerde Türkiye'de sol akımların devletle dinamik bir ilişki içerisinde nasıl devrimci şiddete meylettiklerini, 70'lerde Türkiye siyasal atmosferindeki devrimci şiddetin yükselmesine dair tarihsel sosyolojik bir analiz gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
17.5.2014 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.