SAM ATÖLYELER

Hayal Perdesi Film Atölyesi II

İhsan Kabil, Murat Pay

20 Kasım 2008 Perşembe Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

 

Bilim ve Sanat Vakfı, Sanat Araştırmaları Merkezi
 
Sinema Grubu Atölye Çalışması
 
İhsan Kabil-Hayal Perdesi Sinema Topluluğu
Atölyenin amacı çağımızın etkili sanatlarından sinemanın görüntüye ilişkin yapısını keşfetmek ve ortaya konulan filmlerin kapsamlı tetkikini ve tahlilini gerçekleştirebilmektir. Görüntü diline konu olan her hikâyenin seyirci ve icracı açısından değerlendirilmesi çift yönlü bir muhakemeyi zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan teorik çalışmaların ağırlıkta olacağı atölye programında arasıra pratik çalışmalara da yer verilecektir. Böylelikle katılımcıların sinemayı farklı yönleriyle algılayabilmeleri hedeflenmektedir.
Programda yer alan filmler her hafta belirlenen saatte seyredilir. Katılımcılar tarafından önceden okunması gereken metinler film gösteriminin ardından mütalaa edilir. Daha sonra seyredilen filmin münazara yoluyla değerlendirmesi yapılır. Atölyenin ilerleyen vakitlerinde metinler katılımcılar arasında paylaştırılacaktır. Katılımcılardan konu sunma sırası gelen kişi, metni hazırlayarak gruba sunacaktır.
Atölye için öngörülen süre ‘haftada bir, 4 saat’ olmak üzere azamî 35 haftadır. Devam zorunluluğu vardır, olağanüstü hâller dışında üç kereden fazla devamsızlık yapan katılımcıların atölyeyle ilişkisi kesilir.
Herkese açık olan atölyede müracaatlar elektronik posta yoluyla Sanat Araştırmaları Merkezi’ne ([email protected]) yapılacaktır.* Son başvuru tarihi 10 Kasım 2008’dir. Ayrıca 14 Kasım 2008, 18:00-20:00 saatleri arasında Araştırma II salonunda yapılacak mülakatla katılımcılar belirlenecektir. 
 
* Su bilgiler yer almalıdır: Adı Soyadı, Eğitim Durumu, Okul (Fakülte, Bölüm, Sınıf) ya da Kurum Bilgileri, İletişim Bilgileri ( Telefon ve E-mail), BİSAV Takip Durumu ( Kademe Seminerlerini takip ediyorum, Bahar/Güz Seminerlerini takip ediyorum, Okuma grubu/atölyelere katılıyorum, BİSAV Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine katılıyorum, BİSAV’ın henüz hiçbir faaliyetine katılmadım.)
 

İLGİLİ ATÖLYELER

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.