SAM ATÖLYELER

Hayal Perdesi Film Atölyesi IV

İhsan Kabil, Murat Pay

5 Kasım 2010 Cuma Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

 

Bilim ve Sanat Vakfı, Sanat Araştırmaları Merkezi
 
                           Hayal Perdesi Sinema Grubu Atölye Çalışması 2010-2011
 
İhsan Kabil-Murat Pay
Atölyenin amacı çağımızın etkili sanatlarından sinemanın görüntüye ilişkin yapısını keşfetmek ve ortaya konulan filmlerin kapsamlı tetkikini ve tahlilini gerçekleştirebilmektir. Görüntü diline konu olan her hikâyenin seyirci ve icracı açısından değerlendirilmesi çift yönlü bir muhakemeyi zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan teorik çalışmaların ağırlıkta olacağı atölye programında yazın pratik çalışmalara (kısa film yapımı) yer verilecektir. Böylelikle katılımcıların sinemayı farklı yönleriyle algılayabilmeleri hedeflenmektedir.
Programda yer alan filmler her hafta belirlenen saatte seyredilir. Katılımcılar tarafından önceden okunması gereken metinler film gösteriminin ardından mütalaa edilir. Daha sonra seyredilen filmin münazara yoluyla değerlendirmesi yapılır.
Atölye için öngörülen süre ‘haftada bir, 4 saat’ olmak üzere 35 haftadır. Devam zorunluluğu vardır, olağanüstü hâller dışında üç kereden fazla devamsızlık yapan katılımcıların atölyeyle ilişkisi kesilir.
Herkese açık olan atölyede müracaatlar elektronik posta yoluyla Sanat Araştırmaları Merkezi’ne (bsvsam@gmail.com) yapılacaktır.* Son başvuru tarihi 1 Kasım Pazartesi 2010’dur. Ayrıca 2 Kasım Salı 2010, 18:00-20:00 saatleri arasında Araştırma II salonunda yapılacak mülakatla katılımcılar belirlenecektir. Mülakata elektronik ortamda başvuru yapan bütün herkesin katılması beklenmektedir. Atölye boyunca okunacak kitaplar ve seyredilecek filmlerin listesi aşağıda yer almaktadır.
 
* Su bilgiler yer almalıdır: Adı Soyadı, Eğitim Durumu, Okul (Fakülte, Bölüm, Sınıf) ya da Kurum Bilgileri, İletişim Bilgileri ( Telefon ve E-mail), BİSAV Takip Durumu ( Kademe Seminerlerini takip ediyorum, Bahar/Güz Seminerlerini takip ediyorum, Okuma grubu/atölyelere katılıyorum, BİSAV Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine katılıyorum, BİSAV’ın henüz hiçbir faaliyetine katılmadım.)

İLGİLİ ATÖLYELER

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.