SEMİNERLER

Medya ve İletişimin Sömürgesizleşmesi Üzerine

Hediyetullah Aydeniz

Medyanın tarihi, modernitenin ve modernleşmenin tarihiyle paraleldir. Bu gerçek hem Batı’daki tarihsel gelişim için hem de Türkiye’nin modernleşme süreci için geçerlidir. Gazete de aynı zamanda modernitenin ana aktörü olan ülkelerin sömürgecilik faaliyetlerinin bir ürünü olduğu gibi sömürgeciliğin keşif kolu ve gücü olan araçlardan biridir. Ancak literatürün odağında daha çok modernlik-geleneksellik, gelişmişlik-gelişmemişlik, terakki/ilerleme-geri kalmışlık dikotomileri bulunmaktadır.

Mevcut literatürün de yeniden değerlendirmeye imkân verecek şekilde sömürgecilik, emperyalizm, Avrupa merkezcilik, etnosentrizm, antikolonyalizm, sömürge karşıtı başkaldırı/direniş kavramlarıyla ilişkilendirerek okunması Batı-dışı dünyanın medya ve iletişim pratikleri ve deneyimleri bakımından bize neler söyler? Osmanlı modernleşmesi ve Türkiye’de modernleşme çalışmaları çerçevesinde medya ve iletişim alanının yeniden bir okumaya tabi tutulmasının akademik ve entelektüel düzeyde temel bir ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin medya ve iletişim tecrübesi, modernleşme süreci çerçevesinde; siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel ve entelektüel alanlarla ilişkisi de dikkate alınarak ele alınmaya çalışılacaktır.

· Medya ve İletişim: Sömürgecilik, Emperyalizm ve Sömürgesizleşme (dekolonizasyon)

· Medya ve İletişim: Osmanlı Tecrübesi

· Medya ve İletişim: Cumhuriyet Tecrübesi

· Yeni Bir Okuma Denemesi: Medya ve İletişim Alanının Sömürgesizleşmesi

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Salon Tarih Saat Seminer Semineri Veren Açıklama
ZEYREK SALONU 20.04.2024 12:30 1 Hediyetullah Aydeniz
ZEYREK SALONU 27.04.2024 12:30 1 Hediyetullah Aydeniz
ZEYREK SALONU 4.05.2024 12:30 1 Hediyetullah Aydeniz
ZEYREK SALONU 11.05.2024 12:30 1 Hediyetullah Aydeniz

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.