TAM KOLOKYUMLAR

Osmanlı Hukukunda Fetva ve Fetva Mecmuaları

6 Kasım 2010 Cumartesi Salon: ZEYREK SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı’nda birkaç senedir Osmanlı fetva mecmuaları üzerine devam eden çalışmaların ilk ürünleri olan Ceride-i İlmiyye Fetvaları ve Fetâvâ-yı Feyziye geçtiğimiz aylarda Klasik yayınları tarafından yayınlanmış bulunuyor. Devam eden neşir çalışmaları yanında Osmanlı dönemi fetva ve fetva mecmualarını, konunun ilgilileri ile tartışmak amacıyla bir de atölye çalışması tertip ettik.

On oturumdan oluşan atölyede yapılan sunumlarda ele alınan konular; temel yaklaşımlar ve problem alanları çerçevesinde incelendi. Ayrıca mevcut çalışmalar da dikkate alınarak kaynak ve yöntem sorunları tartışıldı.
 
Sadece davetli akademisyenlerin katıldığı programın her bir oturumu 75 dakika devam etti. Her oturumda 30 dakikalık bir sunum ve ardından 45 dakikalık, sunulan tebliğin müzakeresi niteliğinde genel tartışma yapıldı. Sunulan tebliğler ve yapılan tartışmalar kitap olarak neşredilecektir.

PROGRAM

6 Kasım 2010, Cumartesi

 I. GÜN
 
09.00- 09.30    I. Tebliğ: Sami Erdem, “Nass'ın Genelliğinden Uygulamanın Sınırlılığına: Fıkhi Hüküm (İctihad) ve Fetva”
 
09.30–10.15    Tartışma
 
10.15-10.45    Ara
 
10.45-11.15     II. Tebliğ: Fethi Gedikli, “Osmanlı Mahkemesinde Fetva Kullanımı ve Fetva-Kaza İlişkisi”
 
 
11.15-12.00    Tartışma
 
12.00-13.00    Öğle Yemeği Arası
 
13.00-13.30     III. Tebliğ: Macit Kenanoğlu, “Osmanlı Devletinde Fetva-Kanun İlişkisi”
13.30-14.15    Tartışma
 
14.15-14.45    Ara
 
14.45-15.15     IV. Tebliğ: Süleyman Kaya,
                       “Osmanlı Örneğinde Fetvada Süreklilik ve Değişim”
 
15.15-16.00    Tartışma
 
16.00-16.30    Ara
 
16.30-17.00     V. Tebliğ: Tahsin Özcan, “Sosyal ve Ekonomik Tarih Kaynağı Olarak Fetva Mecmuaları”
17.00-17.45    Tartışma
 
Akşam Yemeği
 
7 Kasım 2010, Pazar
 
II. GÜN
 
09.00-09.30     VI. Tebliğ: Murteza Bedir, “Buhara/Orta Asya Hukuk Okulunun Osmanlı Fetva Edebiyatının Şekillenmesindeki Yeri”
09.30-10.15    Tartışma
 
10.15-10.45    Ara
 
10.45-11.15     VII. Tebliğ: Şükrü Özen, “Osmanlı Dönemi Fetva Literatürünün Zaman, Mekan ve Mezhep Farklılıkları Açısından Mukayesesi”
11.15-12.00    Tartışma
 
12.00-13.00    Öğle Yemeği Arası
 
13.00-13.30     VIII. Tebliğ: Emine Arslan, “Osmanlı Dönemi Nukûllü Fetva Mecmuaları ve Özellikleri”
13.30-14.15    Tartışma
 
14.15-14.45    Ara
 
14.45-15.15     IX. Tebliğ: Macit Kenanoğlu, “Responsalar: Osmanlı Devletinde Hahambaşılarca Verilen Fetvalar”
15.15-16.00    Tartışma
 
16.00-16.30    Ara
 
16.30-17.00    X. Tebliğ: M. Akif Aydın,  Mehmet İpşirli, Genel Değerlendirme
 
17.00-17.45    Tartışma
Akşam Yemeği
 
 NOT: Programın Bulten'deki değerlendirme yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.bisav.org.tr/yayinlar.aspx?module=makale&menuID=3_3&yayintipid=3&page=1&yayinid=78&makaleid=831

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.