TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Osmanlı İmparatorluğu’nun Tuna Donanması: Teşkilatı ve Faaliyetleri (1683-1718)

Osmanlı İmparatorluğu’nun Tuna Donanması: Teşkilatı ve Faaliyetleri (1683-1718)

Seyfullah Aslan

Seyfullah Aslan ile Osmanlı'nın Tuna'daki donanmasının idarî ve malî boyutlarını, gemi inşa ve techizat süreçlerini ve bu donanmanın Tuna'daki faaliyetlerini ele aldığı doktora tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
17.09.2022 14:00

 Yeşilköy: Kentsel Kültürel Bellek ve Miras Koruma

Yeşilköy: Kentsel Kültürel Bellek ve Miras Koruma

Kübra Turangil

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Sanat Araştırmaları Merkezi Tez-Makale Sunumları kapsamında 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Kübra Turangil’i konuk ediyor. Turangil'den FSMVÜ Mimarlık Anabilim Dalı'nda tamamladığı “Yeşilköy: Kentsel Kültürel Bellek ve Miras Koruma” başlıklı yüksek lisans tezini dinleyeceğiz. Etkinlik ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır.

TAM, SAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.06.2022 16:00

İstanbul-Göksü ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası ve Mekânsal Değişimi (1394-1877)

İstanbul-Göksü ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası ve Mekânsal Değişimi (1394-1877)

Muhammed Ali Başaran

Bu çalışma, etkileşim ağlarını göz önünde bulundurarak İstanbul-Göksu ve çevresinin 1394-1877 yılları arasındaki mekânsal değişimine dair bir inceleme sunmaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.05.2022 14:00

Yüksek Hızlı Trenin Sosyo-Ekonomik ve Mekânsal Etkileri

Yüksek Hızlı Trenin Sosyo-Ekonomik ve Mekânsal Etkileri

Ahmet Baş

Bu programda Ahmet Baş ile kendisinin yüksek hızlı trenin sehirler üzerindeki sosyo-ekonomik ve mekansal etkilerini ele aldığı doktora tezini* tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.03.2022 14:00

Bir 16. Yüzyıl Okuryazarının Zihin Dünyası: Tercüman Murad ve Tesviyetü’t-Teveccüh ile’l-Hak Adlı Eseri

Bir 16. Yüzyıl Okuryazarının Zihin Dünyası: Tercüman Murad ve Tesviyetü’t-Teveccüh ile’l-Hak Adlı Eseri

İstanbul Üniversitesi Tarih bölümü araştırma görevlisi İsmail Emre Pamuk ile 16. yüzyıl Divan-ı Hümayun mühtedi tercümanlarından Murad beyin zihinsel dünyasına ilişkin bir tartışma yürüteceğiz.

VEFA SALONU
30.09.2021 17:30

Nûrü’l-Beyân, Kur’ân-ı Kerîm Tefsîrinin Türkçe Tercemesi

Ömer Mahir Alper

Prof. Dr. Ömer Mahir Alper ile yayına hazırladığı Nûrü’l-Beyân'ı konuşacağız.

TAM, MAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.03.2020 15:00

Erken Cumhuriyet Hatıratlarında Geç Osmanlı

Erken Cumhuriyet Hatıratlarında Geç Osmanlı

İbrahim Özen

Ocak ayı Tez-Makale programı konuğumuz İbrahim Özen ile Ankara Gazi Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi üzerine bir oturum gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25.01.2020 16:00

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kayıp Farsça Divanı

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kayıp Farsça Divanı

Turgay Şafak

Ocak ayı Tez-Makale programı konuğumuz Turgay Şafak ile İran Meclis-i Şûrâ kütüphanesinde olduğunu tespit ettiği Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kayıp Farsça Divanı üzerine yazdığı makalesi çerçevesinde bir oturum gerçekleştireceğiz. Program Sanat Araştırmaları Merkezi ile ortak düzenlenmektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6.01.2020 17:00

Son Bostancıbaşı Defterine (1822-1823) Göre Boğaziçi ve Haliç Sahilleri

Son Bostancıbaşı Defterine (1822-1823) Göre Boğaziçi ve Haliç Sahilleri

Hülya Arslan

Kasım ayı Tez-Makale programı konuğumuz Hülya Arslan ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde tamamladığı yüksek lisans tezi üzerine bir oturum gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.11.2019 17:00

17. Yüzyıldan Bir Dervişin Günlüğü Işığında Sufilerin Gündelik Hayat Pratikleri

17. Yüzyıldan Bir Dervişin Günlüğü Işığında Sufilerin Gündelik Hayat Pratikleri

Fatma Deniz

Ekim ayı Tez-Makale programında ikinci konuğumuz Fatma Deniz ile Central European University’de tamamladığı yüksek lisans tezi üzerine bir oturum gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.10.2019 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.